Nulurencontract

Een nulurencontract (ook wel: oproepcontract)  is een arbeidsovereenkomst waarin geen voorgeschreven aantal arbeidsuren per periode is overeengekomen.

Bij een nulurencontract of oproepcontract werkt de werknemer niet op basis van een vast aantal uren. De werkgever zal de werknemer oproepen wanneer hij aangeeft werk beschikbaar te hebben. De werkgever is alleen verplicht loon te betalen als er arbeid is verricht.

Bij een nulurencontract is de werkgever verplicht in elk geval drie uur loon uit te betalen, ook als door de werknemer minder dan drie uur aan arbeid is verricht. Als de werknemer langer dan zes maanden in dienst is, kan hij in de meeste gevallen aanspraak maken op loondoorbetaling bij de werkgever, ook als het werk nadien is komen te vervallen.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel
Synoniemen Oproepcontract, MUP-contract