Loonstop

Bij een loonstop zal de werkgever de loonbetaling aan de werknemer volledig stopzetten. Dit is een sanctie die de werkgever kan toepassen om ervoor te zorgen dat de werknemer zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorschriften nakomt.

Een loonstop kan door de werkgever bijvoorbeeld worden ingezet als de werknemer weigert passende arbeid te verrichten, als een werknemer zonder redelijke grond te laat is met het indienen van een aanvraag voor een WIA-uitkering, of als een werknemer zijn genezing belemmert of vertraagt.

De andere sanctie die de werkgever kan toepassen is loonopschorting. Welke sanctiemiddel de werkgever kan toepassen, is afhankelijk van de vraag welk voorschrift door de werknemer niet, of onvoldoende wordt nageleefd. In beide gevallen geldt echter dat de werkgever pas eerst tot het toepassen van deze sanctiemiddelen mag overgaan nadat de werknemer schriftelijk is gewaarschuwd.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel
Synoniemen