Arbodienst

Een Arbodienst is een dienst als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet. De Arbodienst heeft onder meer als doel om de werkgever bij te staan in een aantal taken. De Arbodienst verricht onder andere taken op het gebied van veiligheid, gezondheid en werknemers. Daarnaast heeft de Arbodienst nog een aantal aanvullende werkzaamheden zoals genoemd in de Arbeidsomstandighedenwet. De Arbodienst controleert en begeleidt bijvoorbeeld ook zieke werknemers.

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel Art. 14a Arbeidsomstandighedenwet
Synoniemen