Het is een stijgende trend: ouders die procederen om hun gelijk te halen tegen een schoolbesluit. Zo procedeerde een ouderstel recentelijk tegen een besluit van de schoolleiding om hun zoon niet toe te laten tot het eindexamengala. Daar blijft het vaak echter niet bij: het gros van de zaken gaat over (te lage) schooladviezen. Recent trachtte een vader een VMBO-advies voor zijn dochter bij te stellen door de school te verplichten een IQ-test af te doen nemen. Onze advocaat verbintenissenrecht bespreekt het oordeel van de rechter.

Schooladvies

Het advies was tot stand gekomen n.a.v. een lange voorgeschiedenis. De ouders waren in 2016 gescheiden, waarna de dochter op school minder goed ging presteren. Dat resulteerde uiteindelijk in een VMBO-K/B advies. Naar aanleiding van een Cito-test werd dat bijgesteld naar VMBO-K.

IQ-test

In verband met de eventuele mogelijkheid dat de dochter naar het LWOO zou moeten, suggereerde de school dat zij wellicht een IQ-test zou moeten afnemen. Nadien kwam de school er echter achter dat een dergelijke IQ-test sinds 2019 niet meer noodzakelijk was. Mede vanwege de kosten van een IQ-test en de belasting daarvoor voor het kind, zag de school hier vooralsnog vanaf.

Kort geding

Vanwege onvrede over het uiteindelijke schooladvies drong de vader er bij school alsnog op aan dat zij deze IQ-test zouden afnemen. De schoolleiding weigerde dit echter. De vader was ervan overtuigd dat een VMBO/HAVO advies zijn dochter beter zou passen. Om zijn gelijk te halen, startte de vader daarop een kort geding bij de rechtbank.

Niet-ontvankelijk

In deze procedure kreeg de vader echter nul op het rekest. Hij had een tweetal leden van de Stichting Primair Onderwijs, het bestuur van de school gedagvaard en daartegen een vordering ingediend. De rechtbank verklaarde de vader echter hierin niet-ontvankelijk. Het is namelijk niet mogelijk om de leden persoonlijk te veroordelen tot medewerking of nakoming, maar enkel het bestuur zelf. Omdat de vader tegen de stichting zelf geen vordering had ingediend, werd hij hierin niet-ontvankelijk verklaard.

Gezamenlijk gezag

Een tweede obstakel was het gezag. Na de scheiding in 2016 hadden de ouders beiden het gezamenlijk gezag behouden. Vaststond echter dat de moeder in haar geheel niet achter het standpunt van de vader stond. Zij gaf op basis van haar gezag dan ook geen toestemming voor de afname van een IQ-test. De rechtbank oordeelde dat dit op zichzelf al aan toewijzing van de vordering in de weg stond. Dit was begrijpelijk: het bestuur kon niet worden verplicht medewerking te verlenen aan een IQ-test als de moeder haar toestemming daarvoor niet verleende.

Geen invloed op schooladvies

Tot slot overwoog de rechtbank nog als volgt. Zelfs als de moeder haar toestemming wel had verleend, dan was de vordering nog niet toewijsbaar. Volgens de rechtbank had de schoolleiding in eerste instantie aangegeven een IQ-test te zullen afnemen, maar dit was vanwege een mogelijke plaatsing op het LWOO. Nadat de schoolleiding had vernomen dat een IQ-test met ingang van 2019 niet langer noodzakelijk was, besloot zij daar alsnog vanaf te zien. Daar kwam tot slot bij dat een IQ-test niet van invloed zou zijn op het gegeven eindadvies.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

1000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Door Edward Appelman op 5 augustus 2019 Leestijd: 2 minutes