Wanneer er sprake is van een (acute) dreiging in de ontwikkeling van het kind, kan de rechtbank een OTS uitspreken. Dit staat ook wel ondertoezichtstelling. De RvdK kan een dergelijk verzoek bij de rechtbank indienen en gebeurt vaak als er sprake is van een problematische situatie in het gezin. Aan de hand van een recente procedure bespreekt onze advocaat personen- en familierecht welke aspecten daarbij in het bijzonder van belang zijn bij internationale kinderontvoering.

Internationale kinderontvoering

In de procedure ging het om een ouderpaar dat woonachtig was in Luxemburg. Op een bepaald moment verhuisde de moeder naar Nederland. Twee dagen daarna kwam het kind met haar mee. Op basis hiervan stelde de vader zich op het standpunt dat er sprake was van internationale kinderontvoering. De verhuizing was namelijk in strijd met zijn gezagsrecht. Hij maakte daarop een procedure aanhangig met vordering tot teruggeleiding van het kind.

Verzoek RvdK

Gelet op de verhoudingen tussen de ouders diende de RvdK een zelfstandig verzoek in bij de rechtbank. De RvdK namelijk van oordeel dat het kind onder toezicht moest worden gesteld. Tijdens de procedure was vast komen te staan dat de ouders elkaar van ernstige feiten beschuldigden. Zo beschuldigde de vader onder meer van een drievoudige poging tot moord. Anderzijds beschuldigde de moeder de vader van veelvuldig agressief gedrag.

Ondertoezichtstelling

Daarnaast het kind gedurende enige tijd geen contact meer met de vader. De moeder was bovendien zeer terughoudend in het verstrekken van informatie aangaande het kind. Juist vanwege deze (summiere) achtergrond achtte de rechtbank het van belang dat er meer informatie zou komen over de situatie van het kind. Ook omdat het kind inmiddels geen contact meer had met de vader en uit haar vertrouwde leefomgeving was weggenomen achtte de rechtbank dit voldoende reden om meer inzicht te krijgen in de situatie van het kind. Gelet daarop wees de rechtbank het verzoek van de RvdK toe. Het kind zou aldus drie maanden onder toezicht komen te staan van de Stichting Jeugdbescherming.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Door Edward Appelman op 29 juni 2019 Leestijd: 2 minutes