Huurrecht

Wanprestatie van verhuurder jegens derde huurder bij indeplaatsstelling?

Recentelijk boog het Hof Den Haag in twee aparte procedures zich over een huurgeschil tussen een ver...

Nieuwe bestemming bij indeplaatsstelling: moet verhuurder toestemming geven?

Winkeliers die een middenstandsbedrijfsruimte huren kunnen bij de verhuurder een verzoek tot overd...

Huurachterstand: vordering tot ontruiming bedrijfsruimte in kort geding?

In huurgeschillen inzake bedrijfsruimte komt het vaak voor dat de verhuurder een kort gedingprocedur...

Huurder schendt contractuele afspraak, vordering tot ontruiming mogelijk?

In een recent geschil bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag stonden een huurder en v...

Ontbinding van een huurovereenkomst bedrijfsruimte in kort geding. Kan dat?

Eiser in de procedure stelt een vordering in tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de k...

Huur woonruimte: aanbod om een campuscontract af te sluiten is een redelijk aanbod

Tegenwoordig is het vinden van betaalbare huurruimte voor velen een probleem, met name voor studente...

Huurovereenkomst ontbonden: sluiting van woonwagen of ook sluiting van de standplaats?

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag werd ingegaan op de vraag of art. 13 van de Op...

Waar dient een verhuurder op te letten bij de verhuur van een Tiny House?

De laatste jaren zijn zogeheten Tiny Houses steeds meer in opkomst. Een relatief makkelijke manier o...

Jaarlijkse huurverhoging: wat zijn de wettelijke vereisten?

Particulieren kunnen te maken krijgen met een huurverhoging. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd en...

Redelijk renovatievoorstel bij huur, wanneer is daar sprake van?

Soms komt het voor dat de verhuurder een dringende renovatie dient te verrichten aan een bedrijfspan...