Huurrecht

Is huurder bemiddelingskosten verschuldigd bij verkrijgen huurwoning?

Bij een bemiddelingsovereenkomst is de opdrachtgever in de meeste gevallen loon verschuldigd. Dat we...

Voorwaarden voor het inroepen van een huurbeding in de huurovereenkomst

Banken worden regelmatig geconfronteerd met eigenaren die hun koopwoning aan derden verhuren. Dit is...

Huurder brengt schade toe aan huurwoning: makelaar aansprakelijk?

Met enige regelmaat maken pandeigenaren gebruik van een makelaar om te bemiddelen bij huur/verhuur. ...

Een bepaling in een huurovereenkomst is onduidelijk. Wat dan?

Soms komt het voor dat een overeenkomst een onduidelijke bepaling bevat. Of dat er in een overeenkom...

Huurder heeft geen hoofdverblijf in woning: grond voor ontbinding?

In een huurovereenkomst voor particuliere huur staat vaak een bepaling opgenomen dat de huurder zijn...

Levert verbouwing een gebrek aan gehuurd naastgelegen bedrijfspand op?

Als het gehuurde een gebrek oplevert, is de verhuurder gehouden dat gebrek te verhelpen. Dit geldt b...

Ontbinding huurovereenkomst bedrijfsruimte door gemeente

In een recente procedure staat een huurder bedrijfsruimte tegenover de gemeente Almelo in verband me...

Verlengen van de ontruimingsaanzegging

Bij opzegging van een huurovereenkomst bedrijfsruimte door de verhuurder, kan de huurder een verleng...

Dringend eigen gebruik bij huur bedrijfsruimte

Huurders van een middenstandsbedrijfsruimte (waaronder winkels, horeca en ambachtsbedrijven vallen) ...

Ontbinding huurovereenkomst woning wegens huurachterstand

Als een huurder van een woning de huur niet op tijd voldoet, kan dat onder omstandigheden een grond ...