Huurrecht

Huurovereenkomst of gebruiksovereenkomst: de verschillen uitgelegd

Een onderneming die een overeenkomst sluit om een pand te mogen gebruiken tegen een vergoeding: vaak...

Koopoptie of voorkeursrecht: de verschillen op een rij

Onlangs sloten een huurder en verhuurder een huurovereenkomst waarin zij onder meer een koopoptie ov...

Indeplaatsstelling huurruimte: de voorwaarden uitgelegd

Als een winkelier zijn onderneming overdraagt, dan kan hij er belang bij hebben om ook de eventuele ...

Procedure bij een huurachterstand door de huurder

Als een huurder een huurachterstand laat ontstaan, levert dat in beginsel een grond voor beëindigin...

Wanneer is er recht op een verhuiskostenvergoeding bij huur?

Soms wenst de verhuurder renovatiewerkzaamheden te verrichten aan het gehuurde. Als het gaat om een ...

Wie draagt bewijslast bij contante betaling huurtermijnen?

Maandelijkse huurpenningen worden niet zelden contant betaald. Dat geldt met name voor bij particuli...

Huurovereenkomst bepaalt dat huurder enkel kan opzeggen via rechtbank: mag dat?

Recent heeft het hof Arnhem-Leeuwarden zich gebogen over een interessante huurkwestie. Daarin stond ...

Gebrek aan gehuurde woning: wanneer kan je als huurder opschortingsrecht inroepen?

Wanneer een gehuurde woonruimte gebreken vertoont, is de verhuurder in principe verplicht op eigen k...

Huurder heeft geen hoofdverblijf in woning: wanneer kan verhuurder ontbinden?

Vaak staat in een particuliere huurovereenkomst opgenomen dat de huurder zijn hoofdverblijf in het g...

Wanneer kan verhuurder ontruiming vorderen bij een huurachterstand?

Wanneer een huurder in verzuim blijft met het betalen van de maandelijks huurtermijnen hoeft de verh...