Medisch urenbeperkt

Medisch urenbeperkt is een term uit het sociaal zekerheidsrecht. Een persoon is medisch urenbeperkt indien diegene als rechtstreeks en objectief vast te stellen gevolg van ziekte, zwangerschap of bevalling minder belastbaar voor het omvang aan uren dan de normale arbeidsduur. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan: alle overeenkomstige arbeidsverhoudingen die in de regel geacht worden een volledige dienstbetrekking te vormen.

 

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen