Kwader trouw

De term kwader trouw is een begrip dat voornamelijk betrekking heeft op het goederenrecht. Er is sprake van een handeling te kwader trouw wanneer de persoon weet, of redelijkerwijs behoorde te weten dat een verkregen goed onrechtmatig is verkregen. In het meer algemeen is er sprake van kwader trouw wanneer iemand weet of redelijkerwijs behoort te weten dat de handeling onrechtmatig is.

In het goederenrecht kan iemand eigenaar worden van een goed, ondanks dat hij het goed te kwader trouw heeft verkregen. Zo zal een persoon die een stuk grond bij zijn tuin betrekt, na 20 twintig jaar volwaardig eigenaar van die grond kunnen worden. Hetzelfde geldt voor de persoon die een goed, afkomstig uit diefstal, gedurende deze termijn in zijn bezit heeft gehad.

 

Categorie Goederenrecht
Wetsartikel
Synoniemen