Uitzendbeding

Een uitzendbeding is een beding in de arbeidsovereenkomst, dat inhoudt dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt indien een organisatie die een werknemer als uitzendkracht inleent, de beschikking over de uitzendkracht beëindigt.

Voor de geldigheid van het uitzendbeding is vereist dat deze schriftelijk is overeengekomen met de uitzendkracht. Daarnaast kan het uitzendbeding alleen worden toegepast in de eerste 26 weken van de arbeidsrelatie.

De opzegverboden, zoals die van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst, gelden niet voor uitzendbedingen. Aan de andere kant heeft de werknemer een flexibele arbeidsrelatie doordat hij het recht heeft de arbeidsovereenkomst, met daarin opgenomen het uitzendbeding, te allen tijde op te zeggen.

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel Art. 7:691 BW
Synoniemen