sv-loon

Het sv-loon (sociale verzekeringsloon) is het loon waarover belastingen en sociale premies worden betaald. Dit is het brutoloon plus enkele vaste onderdelen, waaronder vakantiebijslag, eindejaarsuitkering en ploegentoeslag. Meestal staat het sv-loon apart op het loonstrook vermeld. Als dat niet het geval is, dient de uitkeringsgerechtigde andere varianten van het loon op te geven als grondslag. De uitkeringsgerechtigde kan ook de werkgever vragen om advies over de op te nemen onderdelen voor het sv-loon. Op deze manier wordt voorkomen dat er teveel aan uitkering wordt ontvangen.

Wetsartikel
Synoniemen sociaal verzekeringsloon