Dagloon

Dagloon is een onderdeel voor het berekenen van de hoogte van de WW-uitkering. Hierbij wordt gekeken naar het sociaal verzekeringsloon (sv-loon) dat de persoon verdiende in een periode van een jaar voor aanvang van de werkloosheid. Deze methode wordt ook gehanteerd als de persoon bij verschillende werkgevers loon heeft gekregen, of in geval van loon dat is verdiend in verschillende dienstverbanden bij dezelfde werkgever.

Een dagloon kan nooit meer bedragen dan het maximumdagloon van € 209,26. Als het dagloon hoger is,  dan wordt de hoogte van de WW-uitkering berekent aan de hand van dit wettelijk maximumdagloon.

Als de uitkeringsgerechtigde een jaar of korter heeft gewerkt, dan wordt de hoogte van de WW-uitkering lager.

Wetsartikel Art. 45 WW
Synoniemen