Materieel recht

Het materieel recht regelt alle inhoudelijke rechten en plichten van (rechts)personen. Het formele recht (ook wel: procesrecht) daarentegen regelt de wijze waarop materieel recht te gelde kan worden gemaakt. Een voorbeeld van materieel recht is het Wetboek van Strafrecht, dat een omschrijving geeft van strafbare feiten. Het Wetboek van Strafvordering is formeel recht en regelt onder meer de wijze waarop het strafonderzoek plaatsvindt.

Categorie Algemeen
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen