Adoptie van een volwassene

Geregeld komt het voor dat pleeg/stiefouders of een adoptie wensen te bewerkstelligen ingeval het een volwassen -meerderjarig- persoon betreft. De vraag is dan of dat mogelijk is: in beginsel niet, want in de Nederlandse wet staat als voorwaarde voor adoptie opgenomen dat de te adopteren persoon minderjarig is. Toch zijn er in Nederland inmiddels tientallen gevallen bekend waarbij een verzoek tot adoptie van een volwassene is toegewezen.

Recht op adoptie

Een verzoek tot adoptie van een volwassene wordt veelal gebaseerd op art. 8 EVRM. Dit artikel garandeert het recht op ‘family life’. Het Europees Hof van Justitie heeft al eerder uitgemaakt dat dit artikel geen recht geeft om te worden geadopteerd. Maar: sóms kan het zo zijn dat het vasthouden aan strikte nationale regelingen -zoals in dit geval art. 1:228 lid 1 sub a BW met betrekking tot het vereiste van minderjarigheid- in strijd is met dit artikel. Europese wet- en regelgeving heeft voorrang boven nationale wet- en regelgeving. Daarom is het meer dan eens voorgekomen dat art. 8 EVRM deze bepaling van Nederlands recht opzij heeft gezet. De redenering hierachter is dat het artikel een inbreuk oplevert op het recht op ‘family life’.

Voorbeelden

Vaak komt het voor dat pleegouders al lange tijd -vaak vanaf jongs af aan- voor de te adopteren volwassene hebben gezorgd. De betrokkene maakt dan onderdeel uit, of heeft onderdeel uitgemaakt van het gezin. Vaak zijn sterke emotionele banden tot stand gekomen waarvan betrokken partijen graag willen dat die worden bevestigd door het tot stand brengen van de juridische banden.

Een voorbeeld waarin de adoptie van een meerderjarige werd toegestaan -een van de eerste voorbeelden- betreft een uitspraak van het Hof Amsterdam van 16 maart 2000. Hier werd een 22-jarige vrouw op driejarige leeftijd bij haar pleegouders geplaatst. Ze groeide samen met een ander pleegkind in dat gezin op. De pleegouders hadden wel getracht haar te adopteren, maar die stemden daar destijds niet mee in. Ze had geen contact meer met haar biologische moeder. Wel met haar vader, en die stemde uiteindelijk in met het verzoek tot adoptie. Deze zaak, welke overigens het landelijk nieuws heeft gehaald, werd behandeld door het kantoor van Koomen & Franken, die de praktijk per afgelopen 1 januari 2016 aan ons heeft overgedragen.

Beoordelingskaders

Er zijn een aantal factoren die een rol kunnen spelen bij de vraag of het verzoek tot adoptie van een volwassene wordt toegewezen:

1) De te adopteren persoon geniet family life, of heeft gedurende lange tijd family life genoten met diens stief/pleegouders in de zin van art. 8 EVRM;

2) Er waren omstandigheden waardoor het verzoek tot adoptie gedurende de minderjarigheid niet mogelijk was. Of er waren andere omstandigheden die ervoor zorgden dat het verzoek tot adoptie niet gedurende de minderjarigheid werd verzocht;

3) De biologische ouders stemmen in met het verzoek tot adoptie, of zij zijn onbekend. Of er waarde wordt gehecht aan het feit of de ouders niet met het verzoek instemmen wordt beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Als zij bijvoorbeeld geen, of een beperkte rol van betekenis hebben gespeeld in de zorg en opvoeding van het kind, zal er reden zijn minder waarde te hechten aan het al dan niet instemmen.

Voorbeelduitspraken adoptieverzoek meerderjarige

Zie deze pagina voor een aantal praktijkvoorbeelden van echte gerechtelijke uitspraken. In de meeste gevallen is het verzoek tot adoptie toegewezen. U kunt zo eventueel een inschatting maken van de haalbaarheid van uw zaak; daarnaast kunt u contact opnemen voor een gratis kennismakingsgesprek waarbij onze advocaat adoptierecht u advies zal geven over de concrete haalbaarheid van een eventueel adoptieverzoek.

Advocaat adoptierecht

Adoptie van een volwassen persoon vereist grondige kennis van het adoptierecht. Advocatenkantoor Appelman beschikt over een zeer kundige advocaat adoptierecht. Laat u geheel vrijblijvend informeren over de kansen en mogelijkheden voor een dergelijke adoptieprocedure.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.

Bel mij terug