Milieurecht, oftewel milieustrafrecht

Bij bouwprojecten, bij de aanleg van infrastructuur of bij de ontwikkeling van bedrijfsterreinen wordt in veel gevallen getoetst aan de vigerende wet- en regelgeving, al dan niet op basis van Europese invloeden. In dit kader spelen milieu- en natuurbeschermingsmaatregelen een belangrijke rol. Veelal zijn dergelijke kwesties bestuursrechtelijk van aard, maar wanneer er opzettelijk voorschriften worden overtreden kan er sprake zijn van een strafbaar feit ingevolge de Wet op de Economische Delicten. In dat geval is er sprake van een milieudelict.

Expertise

Advocatenkantoor Appelman geeft advies op het gebied van handhaving bij het milieurecht. Onderwerpen waaraan zoal kan worden gedacht zijn milieurecht, milieuaansprakelijkheid en natuurbescherming. Ingeval u strafrechtelijk wordt vervolgd wegens verdenking van een milieudelict – bijvoorbeeld het illegaal storten van afval, kappen van bomen of het vervoeren van gevaarlijke stoffen zonder een daarvoor vereiste vergunning- kunnen wij u in rechte bijstaan. Ondernemers krijgen vaak te maken met verschillende specifieke wet- en regelgeving op het gebied van het milieurecht: onderwerpen die hierbij veelal van belang zijn, zijn regelingen verband houdend met de bescherming van natuur en van dier- en plantensoorten. Daarnaast gaat het overgrote gedeelte van milieustrafrechtzaken over de vraag of een bepaalde stof valt aan te merken als een afvalstof. Indien dit bevestigend moet worden beantwoord, is er namelijk een groot scala aan wet- en regelgeving op de situatie van toepassing.

Onderwerpen in het milieurecht die vaak de revue passeren:

  • Luchtkwaliteit
  • Milieu-effectrapportage
  • Natuur/Natura 2000
  • Bodemverontreiniging
  • Bodemsanering
  • Delfstoffenwinning
  • Bestemmingsplannen
  • Asbest

Sancties

Milieudelicten kunnen niet alleen strafrechtelijk, maar ook bestuursrechtelijk worden vervolgd. Indien dit gebeurt via de bestuursrechtelijke weg zal veelal van een van de in de Algemene Wet Bestuursrecht neergelegde bevoegdheden gebruik worden gemaakt. Dit zijn last onder bestuursdwang (waarbij veelal de onderneming feitelijk zal worden stilgelegd), last onder dwangsom (waarbij de onderneming een dwangsom zal verbeuren voor elke dag dat de onderneming een bepaald gebod niet nakomt) en de bestuurlijke boete (waarbij de onderneming eenmalig een boete verbeurt).

Daarnaast kunnen milieudelicten ook via een strafrechtelijke vervolging worden aangepakt. Milieudelicten worden veelal gepleegd door bedrijven: dat betekent dat de desbetreffende onderneming in rechte wordt vervolgd. Onder omstandigheden kunnen ook individuele personen strafrechtelijk worden vervolgd. Opsporingsambtenaren hebben daarbij verschillende bevoegdheden om tot een opsporing van het desbetreffende feit te kunnen overgaan en dergelijke bevoegdheden dienen met waarborgen te zijn omkleed: de vereisten waaraan het opsporingsonderzoek dient te voldoen is neergelegd in het Wetboek van Strafvordering.

Hulp nodig van een advocaat milieustrafrecht?

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via [email protected] of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.