Strafrecht

Indien u in aanraking komt met politie of justitie omdat u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit kan mr. F.R. Menso u van advies en bijstand voorzien.

Bijvoorbeeld wanneer u wordt verdacht van:

Daarnaast schakelt u de hulp van een advocaat in geval een van de volgende situaties:

Wanneer schakelt u een advocaat in?

Wordt u verdacht van het plegen van een strafbaar feit, dan kan de Officier van Justitie u dagvaarden om voor de rechter (ter terechtzitting) te verschijnen. Het is dan raadzaam om een advocaat in te schakelen. Mr. F.R. Menso kan u bijstaan in alle fases van een strafprocedure.

Voorbereiding
Tijdens de voorbereiding van de strafprocedure wordt het strafdossier doorgenomen en wordt de te voeren strategie besproken.

Ter zitting
Mr. F.R. Menso behartigt uw belangen ter zitting. Ter zitting geeft mr. F.R. Menso namens u zijn visie op de zaak.

Hoger beroep
Hoger beroep vindt plaats wanneer de verdachte of het Openbaar Ministerie het niet eens is met de uitspraak van de rechter in eerste aanleg. Hoger beroep wordt ingesteld bij het Gerechtshof. Het Gerechtshof zal de zaak dan opnieuw beoordelen. Mr. F.R. Menso kan u ook bijstaan in het hoger beroep.

Afdoening zonder tussenkomst van de rechter
Ook wanneer u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit en u door de Officier van Justitie wordt uitgenodigd om de zaak zonder tussenkomst van de rechter af te doen, is het zeer raadzaam om een advocaat in te schakelen. De Officier van Justitie is geen rechter en kan anders (minder objectief) over uw zaak oordelen. De gevolgen van het accepteren van een aanbod om de zaak buiten rechte af te doen kunnen zeer ingrijpend en onomkeerbaar zijn. U kunt bijvoorbeeld geen verklaring omtrent het gedrag meer krijgen. Mr. F.R. Menso kan u ook hier van advies en bijstand voorzien.

Hulp nodig?

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via [email protected] of bel 072 – 5123 229.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Uw advocaten op dit gebied

Franky Menso