Advocaat bij verkrijgen Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Justis is een overheidsorgaan die onder meer belast is met het verstrekken van VOG’s. Soms zal Justis, bijvoorbeeld indien er antecedenten zijn, de VOG weigeren. Maar lang niet altijd is een dergelijke weigering terecht. U kunt in dat geval een zienswijze indienen. Hier leggen we uit hoe een dergelijke zienswijze in zijn werk gaat en welke ondersteuning een advocaat u daarbij kan bieden.

Zienswijze

Het verstrekken van een VOG houdt verband met het strafrecht, maar de procedure zelf is bestuursrechtelijk van aard. Dat betekent dat er tegen een afwijzing van een VOG-aanvraag bezwaar en beroep openstaat. De zienswijzeprocedure wordt daarbij beschouwd als ‘voortraject’. Door de zienswijze wordt u in staat gesteld om uw mening kenbaar te maken. Justis kan op deze wijze uw belangen juist afwegen. Op basis van de zienswijze neemt Justis vervolgens een definitieve beslissing. Het is zeer belangrijk om altijd een zienswijze in te dienen, want indien desgevraagd geen zienswijze wordt ingediend, zal de VOG definitief worden afgewezen. Tegen die afwijzing staat dan bezwaar en beroep open.

Pro-deo advocaat zienswijze

U komt pas in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (ook wel: pro-deo of toevoeging) als u in bezwaar gaat tegen een negatieve beslissing van Justis. De zienswijze kunt u echter eenvoudig zelf opstellen: mocht Justis op basis van de zienswijze tot een negatieve beslissing komen, kan onze strafrecht advocaat (indien u daarvoor in aanmerking komt) op pro-deo basis verder helpen. Zie deze pagina voor meer informatie over pro-deo.

Inhoud zienswijze

In de zienswijze wordt door u gemotiveerd onderbouwd op welke gronden een afwijzing van de VOG-aanvraag onterecht is. Dit zal verband houden met het feit dat het strafrechtelijk verleden niet in de weg behoeft te staan aan het uitoefenen van de desbetreffende functie. Een voorbeeld: indien een persoon is veroordeeld voor een vermogensdelict zal diegene over het algemeen zonder bezwaar aan het werk kunnen als docent. Dit ligt uiteraard anders indien het gaat om een functie waarbij fraude of andere vermogensdelicten voor de hand liggen.

Definitieve beslissing na zienswijze

Als Justis na het indienen van de zienswijze -of indien er geen zienswijze is ingediend- negatief beslist op de aanvraag, kan vervolgens tegen de beslissing bezwaar en beroep worden ingesteld. Een advocaat kan -eventueel op pro-deo basis indien u daarvoor in aanmerking komt- u bijstaan in de bezwaar- en beroepsprocedure. Daarbij zal gemotiveerd worden aangegeven waarom het weigeren van de VOG, in verband met het strafrechtelijk verleden, onjuist is.

Controle zienswijze VOG

Het is niet noodzakelijk om de zienswijze omtrent de VOG te laten controleren: dit is alleen anders indien er sprake is van enige spoed met betrekking tot het verkrijgen van de VOG. Als de zienswijzeprocedure onbenut wordt gelaten, of er bestaat een reële kans dat Justis tot een negatieve beslissing zal overgaan, kan het verkrijgen van een VOG met enkele weken worden vertraagd.  In een gratis kennismakingsgesprek kunt u nader advies inwinnen.

Hulp nodig van een advocaat bij het verkrijgen van een VOG?

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via [email protected] of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

Zie ook de volgende onderwerpen:

VOG Aanvraag afgewezen
VOG Zienswijze indienen
VOG Bezwaarschrift indienen
VOG Beroepschrift indienen
VOG Aanvragen met een Strafblad

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.