Uitspraak rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 29 december 2022

 In een recente uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant wees de rechtbank een verzoek, om het geslacht in de geboorteakte te wijzigen naar ‘X’ toe. Ook wees de rechtbank een verzoek tot voornaamswijziging in die van een genderneutrale voornaam toe.

Geslachtswijziging op paspoort en voornaamswijziging

De zaak betrof een verzoek van een persoon die zichzelf niet als man of vrouw identificeert en daarom als non-binair persoon door het leven gaat. Deze persoon wilde de geboorteakte wijzigen en de geslachtsaanduiding ‘X’ toevoegen, alsmede de voornamen laten wijzigen in een genderneutrale voornaam.

Individueel belang op juist geslachtsregistratie weegt zwaarder

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 29 december 2022 besloten dat het verzoek kan worden toegewezen. De rechtbank heeft de artikelen 1:28 tot en met 1:28c van het Burgerlijk Wetboek (BW) analoog toegepast, waarbij zij heeft geoordeeld dat het individuele belang van de verzoeker om correct geregistreerd te worden zwaarder weegt dan het algemene belang bij handhaving van de huidige wettelijke regeling of het afwachten van de ontwikkelingen in de wetgeving.

(Nog) geen wettelijke grondslag

De rechtbank heeft hierbij opgemerkt dat de wet op dit moment nog geen mogelijkheid biedt om non-binaire personen zich als genderneutraal te laten registreren. Voor transgenders is het wel mogelijk om de geslachtsaanduiding op de geboorteakte te laten verbeteren, maar zij kunnen alleen kiezen voor ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’. De rechtbank vindt dat hierdoor een ongerechtvaardigd onderscheid wordt gemaakt tussen personen die de overtuiging hebben tot het andere geslacht te behoren en personen die de overtuiging hebben buiten de exclusief mannelijke of vrouwelijke geslachtsaanduiding te vallen (non-binair).

Geslachtsneutrale registratie

De rechtbank heeft aangegeven dat het aan de wetgever is om voor een geslachtsneutrale registratie in de geboorteakte een voorziening te treffen. Echter, aangezien inmiddels sprake is van een (trend naar) juridische erkenning van een neutrale geslachtelijke identiteit, weegt nu het individuele belang van non-binaire personen bij een correcte registratie in de geboorteakte zwaarder dan het algemene belang bij handhaving van de huidige wettelijke regeling of het afwachten van de ontwikkelingen in de wetgeving.

Belang van uitspraak

De rechtbank heeft daarom het verzoek van de verzoeker toegewezen en de geslachtsaanduiding ‘X’ en een genderneutrale voornaam mogen worden toegevoegd aan de geboorteakte.

Deze uitspraak is – net als andere recente uitspraken – een belangrijke stap voor non-binaire personen in Nederland, die zich niet thuis voelen bij de traditionele mannelijke of vrouwelijke geslachtsaanduidingen. Het heeft ook gevolgen voor de politieke discussie over de erkenning van genderneutrale identiteiten, omdat hiermee naar verwachting meer druk wordt gezet op de wetgever om specifieke wet- en regelgeving te creëren. De politiek heeft op dit moment wel de wil om het voor non-binaire personen mogelijk te maken om zonder rechtbankprocedure het geslacht te wijzigen, maar wacht daarvoor vooralsnog nog ontwikkelingen in de rechtspraak af.

Andere rechtbankuitspraken

Zie voor ander rechtbankuitspraken over dit onderwerp onze hoofdpagina.