Uitspraak rechtbank Den Haag d.d. 21 november 2022

 Op 21 november 2022 deed de Rechtbank Den Haag een uitspraak over de wijziging van het geslacht van een persoon in een ‘X’.  In deze zaak verzocht de aanvrager tevens om om de wijziging van de voornaam in de geboorteakte. De verzoekende partij identificeerde zich als non-binair en daarom wilde dat hun juridische werkelijkheid in overeenstemming werd gebracht met hun genderbeleving. In dit artikel bespreekt advocaat personen- en familierecht Edward Appelman de procedure.

Overwegingen rechtbank

De rechtbank heeft na onderzoek en overleg van de stukken vastgesteld dat de vermelding van het vrouwelijk geslacht bij de aanvrager op de geboorteakte niet in overeenstemming is met de genderidentiteit van de verzoekende partij. Omdat de wet op dit moment nog geen mogelijkheid biedt voor non-binaire personen om zich als genderneutraal te registreren, is er een beroep gedaan op analoge toepassing van de artikelen 1:28 tot en met 1:28c BW. De rechtbank heeft besloten om het verzoek toe te wijzen en de ambtenaar te gelasten om aan de geboorteakte een latere vermelding toe te voegen van de wijziging van het geslacht in die zin dat het geslacht zal zijn: X.

Wijziging voornaam

Daarnaast heeft de verzoekende partij verzocht om de wijziging van hun voornaam in [voornaam01], welke volgens de rechtbank geoorloofd is. De rechtbank heeft daarom ook besloten om de wijziging van de voornaam toe te wijzen en te gelasten dat de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [plaats01] de voornaam van de verzoekende partij zal wijzigen in [voornaam01].

Belang uitspraak

Het belang van deze uitspraak ligt in de erkenning van non-binaire genderidentiteiten en de erkenning van het recht op zelfbeschikking en zelfidentificatie van individuen. Deze uitspraak kan worden gezien als een stap voorwaarts in de erkenning en bescherming van de rechten van non-binaire personen in Nederland, net als overigens andere recente rechtbankuitspraken op dit gebied.