Rechtbankuitspraken

Op deze pagina leest u actuele rechtbankuitspraken op het gebied van wijziging geslacht in “X” (non-binair).

Uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 14 maart 2023

Op 14 maart 2023 heeft de rechtbank Oost-Brabant een verzoek tot toekenning van een genderneutraal paspoort toegewezen; daarbij werd ook de voornaam van de verzoekende partij gewijzigd de door de verzoekende partij gewenste voornaam.  Lees hier de samenvatting van de uitspraak.

Uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 14 februari 2023

Op 14 februari 2023 wees de rechtbank een verzoek tot wijziging van het geslacht op de geboorteakte in een “X” toe. In de procedure werd verzocht om een deskundigenverklaring en nadat deze was ingediend, werd het verzoek toegekend. Lees hier de samenvatting van de uitspraak.

Uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 20 februari 2023

Op 20 februari 2023 heeft de rechtbank in Noord-Holland, sectie Familie & Jeugd, Haarlem een beslissing genomen inzake een wijziging van het geslacht op een geboorteakte in een “X”, en een verzoek tot voornaamswijziging; de rechtbank wees het verzoek toe. Lees hier de samenvatting alsmede de link naar de uitspraak zelf.

Uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 29 december 2022

Op 29 december 2022 wees de rechtbank Zeeland-West-Brabant een verzoek tot wijziging van het geslacht in een “X” toe. Lees hier de samenvatting alsmede de link naar de uitspraak zelf.

Uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 29 december 2022

Een non-binair persoon heeft in Nederland toestemming gekregen om hun geslacht in de geboorteakte te wijzigen naar ‘X’ en hun voornamen te wijzigen in een genderneutrale voornaam. De rechtbank Zeeland-West-Brabant besloot dat het individuele belang van de verzoeker om correct geregistreerd te worden zwaarder weegt dan het algemene belang bij handhaving van de huidige wettelijke regeling. Lees hier de samenvatting van de uitspraak alsmede een link naar de rechtbankuitspraak.

Uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 29 december 2022

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft recent een verzoek van een non-binair persoon om diens geslacht te wijzigen in ‘X’ en diens voornaam in een genderneutrale voornaam, toegewezen. De rechtbank oordeelde dat het individuele belang van non-binaire personen bij een correcte registratie in de geboorteakte zwaarder weegt dan het algemene belang bij handhaving van de huidige wettelijke regeling. Er was geen deskundigenverklaring vereist.

Uitspraak van de rechtbank Den Haag van 21 november 2022

De Rechtbank Den Haag deed op 21 november 2022 uitspraak in een zaak waarbij het ging om wijziging van het geslacht in een ‘X’, alsmede wijziging van de voornaam. De rechtbank heeft het verzoek toegekend en de ambtenaar gelast om aan de geboorteakte een latere vermelding toe te voegen van de wijziging van het geslacht naar ‘X’ en de voornaam van de verzoekende partij te wijzigen in ‘[voornaam01]’.