Appelman Appelman logo
Nieuwlandersingel 53 1814 CK Alkmaar 072 512 32 29

Erkenning en omzetting van adopties

Als u door middel van een in Nederland gevestigde adoptiebemiddelaar een kind heeft geadopteerd, behoeft er in Nederland geen nieuwe procedure te worden opgestart.  In veel gevallen kan in Nederland tot erkenning en omzetting van de adoptie worden overgegaan. Daarnaast moet een onderscheid worden gemaakt tussen landen die aangesloten zijn bij het Haags adoptieverdrag en landen die dat niet zijn. Een adoptie die is tot stand is gekomen in een land dat is aangesloten bij het Haags adoptieverdrag, wordt in Nederland van rechtswege erkend. Het kind verkrijgt automatisch het Nederlanderschap (art. 5 RWN).

Erkenning niet van rechtswege

Daarentegen zijn niet alle landen bij het Haags adoptieverdrag aangesloten. Dergelijke buitenlandse adoptie-uitspraken kunnen in veel gevallen  in Nederland worden erkend. Dit is mogelijk als er een adoptie-uitspraak is in het buitenland waar de adoptiefouders hun gewone verblijfplaats hadden (art. 10:108 BW). Het is ook mogelijk dat een uitspraak wordt erkend als de adoptiefouders hun gewone verblijfplaats in Nederland hadden. In dat geval dient -doorgaans- de adoptieprocedure te zijn verlopen via een in Nederland gevestigde adoptiebemiddelaar (art. 10:109 BW).

Gewone verblijfplaats

Het begrip ‘gewone verblijfplaats’ kan een rol spelen als de adoptiefouders niet permanent in Nederland gevestigd zijn of zijn geweest. Als ‘gewone verblijfplaats’ in de zin van art. 10:108 en 10:109 BW zijn onder meer de volgende factoren van belang.

Het gaat veelal om de feiten en omstandigheden van het geval. Het gaat er niet zozeer om waar de betrokken personen hun woonplaats hebben, maar waar zij het ‘permanente centrum van hun belangen’ gevestigd hebben.  Zij dienen de bedoeling te hebben (gehad) daaraan een vast karakter te geven. Dit leidt ertoe dat een enkele inschrijving in het GBA-register onvoldoende is. Verdere aanknopingspunten kunnen zijn: de duur van het verblijf, familiaire banden, intentie van het verblijf, regelmatigheid, plaats van school of een tastbare uiting zoals huis of werk. Zie ook deze uitspraak voor meer informatie.

Erkenning en omzetting

Sommige landen kennen alleen ‘zwakke adopties’. Dit geldt ook voor een aantal landen die zijn aangesloten bij het HAV. In zulke gevallen worden de familierechtelijke banden tussen de biologische ouders en het kind niet verbroken. Omdat Nederland alleen sterke adopties kent, dient een dergelijke uitspraak in Nederland dan ook te worden omgezet in een ‘sterke adoptie’. De familierechtelijke banden worden dan verbroken. Echter is hiervoor van belang dat de biologische ouders ofwel instemmen met de adoptie. Maar het is ook mogelijk dat zij daartoe niet in staat zijn. Dit laatste is het geval indien het kind een vondeling betreft, de ouders onbekend zijn of zijn overleden.

Meer informatie over een adoptieprocedure?

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via info@appelman.nl of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.

Bel mij terug