Juridische diensten

Onze specialisten

Om u zo succesvol mogelijk (of goed) bij te kunnen staan heeft Advocatenkantoor Appelman zich gespecialiseerd in de onderstaande rechtsgebieden. Voor personen- en familierecht alsmede voor arbeidsrecht kunt u bij ieder van de drie advocaten terecht. Voor mediation hebben mr. De Haan en mr. Menso een aanvullende opleiding gevolgd. Daarnaast hebben mr. De Haan, mr. Menso, mr. Appelman en mr. Appelman (jr.) allemaal één of meerdere specialismen. Mr. Edward Appelman houdt zich bezig met een aantal specifieke rechtsgebieden.

Mediator Alkmaar

Soms zijn rechtszaken te voorkomen als beide partijen overtuigd zijn dat zij hun geschil kunnen oplossen door middel van deskundige bemiddeling, ofwel mediation. Advocatenkantoor Appelman in Alkmaar beschikt over dergelijke deskundige bemiddelaars die een aanvullende opleiding tot mediator hebben gevolgd en ingeschreven zijn in het kwaliteitsregister

Lees meer…

Strafrecht

Indien u in aanraking komt met politie of justitie omdat u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit kan mr. F.R. Menso u van advies en bijstand voorzien.

Lees meer…

Algemeen verbintenissenrecht

U weet het misschien niet, maar u sluit bijna elke dag wel een overeenkomst af. Soms gaat dat bijna onbewust, bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen. Tekent u een koopcontract, dan geeft u daar waarschijnlijk wat meer aandacht aan. Het overeenkomstrecht of contractenrecht valt onder het verbintenissenrecht. Dus of u nou boodschappen doet of een.

Lees meer…

Arbeidsrecht

Onder arbeidsrecht verstaan we alle rechtsregels die betrekking hebben op de arbeidsverhouding tussen werkgevers en werknemers in de private en publieke sector.

Lees meer…

Sociaal zekerheidsrecht

Iedereen in Nederland heeft te maken met het sociaal zekerheidsstelsel. Zit u in de WW of krijgt u bijvoorbeeld bijstand, dan maakt u gebruik van sociale voorzieningen. Bent u werknemer, dan betaalt u premie voor de volksverzekering. Bent u werkgever, dan houdt u premies in op de lonen die u uitbetaalt.

Lees meer…

Intellectueel eigendomsrecht

Het intellectueel eigendomsrecht is een verzamelnaam voor een aantal rechten die zijn vastgelegd in nationale en internationale wetten. Onder het intellectueel eigendomsrecht valt onder andere het merkenrecht, het octrooirecht, het modellenrecht, het auteursrecht, het databankenrecht en het handelsnaamrecht.

Lees meer…

Huurrecht

Bij huurrecht denken mensen vaak aan het huren van een huis of van een kamer. Huurrecht is veel breder dan dat. Onder huurrecht vallen eigenlijk alle huurovereenkomsten. Ook wanneer het gehuurde een auto of kleding of een printer is. In het Burgerlijk Wetboek staat het als volgt beschreven: “Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder.

Lees meer…

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

1000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Praktijksituaties

Een groot aantal van de gerechtelijke procedures die worden gevoerd, houden verband met het personen- en familierecht. Alle advocaten bij Advocatenkantoor Appelman hebben zich gespecialiseerd in het personen- en familierecht..

Lees meer