Wvggz/Wzd

Psychiatrisch patiënten recht (Wvggz/Wzd)

Wanneer er sprake is van een (vermoeden van een) psychische stoornis kan op basis van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) zorg worden gegeven aan diegene die dit nodig hebben maar daar niet voor openstaan. Het is dan verplichte zorg, noodzakelijk vanwege een psychische stoornis.

Die zorg moet zoveel mogelijk in een ambulante setting worden gegeven. Voor de categorie mensen met een verstandelijke beperking en van psychogeriatrische patiënten geldt de Wet zorg en dwang (Wzd). Mr Menso is hierin gespecialiseerd en kan cliënten en hun naasten van advies en bijstand voorzien.

Hulp nodig?

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via [email protected] of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

1000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur