Wanneer kan de rechtbank het ouderlijk gezag van de vader beëindigen?

Als ouders het gezamenlijk gezag hebben, kan dit door middel van een verzoek bij de rechtbank worden beëindigd. In de regel verkrijgt één van de ouders dan het eenhoofdig gezag. Dit deed zich ook onlangs voor bij een procedure bij het hof ’s-Hertogenbosch. Onze advocaat personen- en familierecht bespreekt het arrest.

Feiten en procedureverloop

In die procedure hadden de ouders een affectieve relatie gehad. Uit de relatie werd een kind geboren die ten tijde van de procedure de leeftijd van 9 had bereikt. De ouders hadden destijds een aantekening laten maken in het gezagsregister  om het gezamenlijk gezag te verkrijgen.

Verzoek tot wijziging van het ouderlijk gezag

Na het verbreken van de relatie diende de moeder een verzoek bij de rechtbank in om het gezag van de vader te beëindigen. Aldus zou zij voortaan met uitsluiting van de vader het eenhoofdig gezag uitoefenen. Zij stelde zich op het standpunt dat de vader feitelijk misbruik maakte van het gezag. Zo gaf hij bij tijd en wijle geen toestemming voor belangrijke zaken die betrekking hadden op het kind, zoals het plaatsen van buisjes, vakanties en het afgeven van een identiteitskaart. Aldus was de moeder van oordeel dat zij werd belemmerd in het uitoefenen van haar gezag.

Toetsing aan klemcriterium

De rechtbank ging hierin mee en stelde vast dat voldaan was aan het ‘klem of verloren’ criterium. Het was in het belang van het kind dat het gezag zou worden gewijzigd. Aansluitend ging de vader tegen de beschikking van de rechtbank in hoger beroep. Voor het hof stelde hij zich op het standpunt dat hij meer betrokken wilde zijn in de zorg en opvoeding van het kind, wat niet mogelijk was als hij niet langer het ouderlijk gezag zou hebben. Hij had weliswaar eenmaal geen toestemming verleend voor een vakantie, maar dat kwam omdat hij teleurgesteld was dat hij geen contact met zijn kind kon krijgen.

Hoger beroep

In hoger beroep was de RvdK van oordeel dat het in het belang van het kind was dat het gezag voortaan bij de moeder zou rusten. Het kind volgde inmiddels door alle hectiek rondom het gezin EMDR therapie. Indien de hulpverlening daarmee akkoord zou zijn, zou de vader om te beginnen informatie over zichzelf aan het kind kunnen geven, zodat het beeld van de vader bij het kind levend zou worden gehouden.

In stand laten uitspraak rechtbank

Ook in hoger beroep sloot het hof zich aan bij het ‘klem of verloren’ criterium. Dat houdt kort gezegd in dat het gezag van de ouders kan worden gewijzigd als er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren raakt tussen de ouders, bijvoorbeeld vanwege loyaliteitsconflict, ruzies of gedragingen van de ouders waardoor zij in de uitoefening van het gezag worden belemmerd. Het hof achtte mede van belang dat de vader ook in hoger beroep op geen enkele manier liet merken betrokken te willen zijn in het leven van het kind. Zelfs bij hulpverlening heeft hij op geen enkele manier geïnformeerd over hoe het met het kind ging. Gelet daarop oordeelde het hof dat het in het belang van het kind was om het gezag van de vader te beëindigen. De uitspraak van de rechtbank werd dan ook in hoger beroep bekrachtigd.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

1000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur