Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is een orgaan binnen een organisatie die inspraak heeft op een aantal onderwerpen. Deze onderwerpen houden veelal verband met de organisatie waarbinnen de werknemer arbeid verricht. De OR heeft over bepaalde onderwerpen recht van inspraak. Deze onderwerpen zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden.

Een werkgever is verplicht om een OR in te stellen indien de organisatie meer dan 50 werknemers telt. Zijn er minder dan 50 werknemers werkzaam bij de organisatie, dan kan de werkgever volstaan met het instellen van een personeelsvertegenwoordiging.

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen OR