Doorrijden na blikschade of aanrijding

In de Wegenverkeerswet is het strafbaar gesteld om na een aanrijding door te rijden. Hierbij hoeft het niet per definitie te gaan om een ongeluk waarbij een ander letsel heeft opgelopen, maar ook om een aanrijding waarbij er sprake is van louter materiële schade (blikschade).

Grofweg handelt een autobestuuder (in elk geval) in strijd met art. 7 WVW wanneer diegene door- of wegrijdt na betrokkenheid bij een verkeersongeval waarbij schade, letsel of de dood van een ander het gevolg is geweest. Van betrokkenheid bij een verkeersongeval is sprake indien een motorrijtuig rechtstreeks bij het verkeersongeval is betrokken, zoals het geval is indien dat motorrijtuig met een andere verkeersdeelnemer in botsing is gekomen. Is de bestuurder van dat motorrijtuig tevens veroorzaker van het ongeval, dan kan hij niet alleen gelden als daarbij betrokken maar ook als degene door wiens gedraging dat ongeval is veroorzaakt.

De desbetreffende stappen die dienen te worden ondernomen ingeval van een aanrijding zijn als volgt:

Fase 1: Melden indien u toch bent doorgereden

Indien er nog geen 12 uur zijn verstreken na de aanrijding kunt u zich vrijwillig en op eigen initiatief melden bij de politie. Indien u dit doet kunt u niet vervolgd worden op grond van art. 7 jo. art. 184 van de Wegenverkeerswet. Dat betekent dat als u zich meldt na te zijn doorgereden, het OM geen vervolging meer kan instellen op basis van art. 7 WVW. Van vrijwillige zelfmelding is geen sprake indien de verdachte al voordat hij zich meldt, weet dat de politie hem zoekt (HR 24 september 2002, NJ 2002/630). Het komt er dus op neer dat degene die bij een aanrijding betrokken is geweest, de plaats van het ongeval niet mag verlaten. Dit mag pas indien hij zijn identiteit en dat van zijn voertuig bekend heeft gemaakt aan de bevoegde autoriteiten

Fase 2: Uitnodiging voor verhoor

Indien u wordt uitgenodigd voor een verhoor is van het van belang dat u zich laat informeren. Onze advocaat verkeersstrafrecht kan u bijstaan in het proces. Mogelijke aspecten die aan bod kunnen komen tijdens het verhoor zijn onder meer:

  • Was u daadwerkelijk de bestuurder van de auto of was er een andere betrokkene? Was u er redelijkerwijs mee bekend dat er sprake was van schade of (ernstig) letsel?
  • Was u op de hoogte van het ontstaan van het ongeval of de aanrijding, of hebt u anderszins gemerkt dat er sprake was van blikschade?
  • U was wel gestopt maar wilde vanwege bepaalde redenen geen gegevens uitwisselen met de andere betrokkene.

Alvorens u het verhoor aflegt, is het van belang dat u zich laat bijstaan door onze strafrechtadvocaat zodat het strafdossier kan worden opgevraagd. Op basis hiervan kan de beste verdedigingsstrategie worden bepaald alvorens een verklaring wordt overlegd.

Fase 3: dagvaarding of strafbeschikking

Wanneer u -na het verhoor- een dagvaarding of strafbeschikking ontvangt, betekent dit dat er jegens u een strafvervolging wordt ingezet. U kunt tegen de strafbeschikking binnen 14 dagen in verzet komen bij de officier van justitie, in geval van een dagvaarding wordt u opgeroepen om te verschijnen bij de politierechter. Ook in dit geval is het verstandig u te laten bijstaan door een strafrechtadvocaat, al is dit wettelijk gezien niet noodzakelijk. Gezien de hoge straffen die bij overtreding van art. 7 WVW echter gemoeid kunnen zijn, is het echter wel raadzaam u te allen tijde te laten bijstaan.

Strafsanctie

Overtreding van art. 7 WVW wordt gekwalificeerd als een misdrijf en daarvoor kan een boete worden opgelegd van maximaal € 6700,- of een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden. Als bijkomende straf kan een ontzegging van de rijbevoegdheid volgen voor maximaal 5 jaar. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat het gaat om maximumstraffen, welke in de praktijk niet of nauwelijks worden opgelegd.

Hulp nodig van een advocaat verkeersrecht?

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via [email protected] of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.