Verkeersrecht

Het verkeersrecht is een lex specialis van het algemeen strafrecht. Het omvat in beginsel delicten op grond van art. 5 en 6 Wegenverkeerswet. Hieronder vallen vrijwel alle delicten die verband houden met snelheidsovertredingen, rijden onder invloed en  aan het verkeer en ongevallen/gevaar op de weg. Aangezien het in dit soort zaken vaak niet zozeer gaat om opzettelijke gedragingen, maar meer om een bepaalde mate van onvoorzichtigheid, is deskundige bijstand van een advocaat geboden.

Situaties waaraan u kunt denken in het geval van verkeersrecht is niet alleen strafrechtelijk gerelateerd, maar ook aan uw rol in een verkeersongeval met letsel of indien u een bepaalde gevaarlijke situatie in het verkeer heeft veroorzaakt. Deze delicten kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Soms kan op verzoek van het CBR een onderzoek worden uitgevoerd naar uw geschiktheid een auto of een motor te besturen. Een dergelijke invordering is niet altijd rechtmatig.

Overigens is overtreding van art. 5 WVW is een relatief licht vergrijp, dat wil zeggen dat er op overtreding ervan maximaal twee maanden gevangenisstraf staat en/of een geldboete. Als bijkomende straf kan ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd voor de duur van twee jaar. In het geval van recidive (herhaling) wordt deze ontzegging verhoogd naar vier jaar.

Wanneer schakelt u een advocaat in?

Toevoeging

Ingeval van handelen in strijd met de Wegenverkeerswet kunt u in aanmerking komen voor een toevoeging( gefinancierde rechtshulp). Ingeval van  handelen in strijd met de Wet Mulder komt u niet in aanmerking voor toevoeging, behoudens het feit wanneer u de boete niet betaalt en zodoende wordt gegijzeld (dit is een dwangmiddel om tot betaling over te gaan; door gijzeling vervalt de boete niet). In het geval u een kort geding tegen de gijzeling wenst te starten komt u wel in aanmerking voor toevoeging.

Hulp nodig?

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via [email protected] of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.