Bij het sluiten van een overeenkomst geldt het principe: afspraak is afspraak. Dat betekent dat beide partijen hun verplichtingen uit de overeenkomst moeten nakomen. Recent diende de rechtbank zich te buigen over een koopovereenkomst van een paard. Korte tijd na de sluiting bleek het paard kreupel, maar partijen verschilden van mening over hoe dat gekomen was. Of de verkoper zijn geld terugkreeg en welke afspraken daarbij van belang waren, bespreekt onze advocaat verbintenissenrecht aan de hand van deze uitspraak.

Opschortende en ontbindende voorwaarde

Het is niet algemeen bekend dat partijen een overeenkomst onder opschortende voorwaarde of ontbindende voorwaarde kunnen sluiten. Een opschortende voorwaarde betekent dat de overeenkomst pas tot stand komt als de voorwaarde wordt vervuld. Een koper kan bijvoorbeeld afspraken dat hij binnen een week een fiets van een vriend koopt. De voorwaarde daarbij is dan dat zijn salaris die week gestort wordt. Er is dan nog geen sprake van een overeenkomst. Deze komt immers pas tot stand bij het intreden van de voorwaarde.

Ontbindende voorwaarde in de praktijk

Bij een overeenkomst onder ontbindende voorwaarde  daarentegen is wel al sprake van een overeenkomst. Een veelvoorkomend voorbeeld hiervan is een financieringsvoorbehoud in een koopovereenkomst. Er is dan wel sprake van een overeenkomst, maar als de koper niet (of niet op tijd) een hypotheek kan verkrijgen, wordt de overeenkomst alsnog ontbonden.

Afspraken tussen partijen

In de hier te bespreken procedure twisten partijen over de vraag of zij de overeenkomst onder opschortende of ontbindende voorwaarde zijn overeengekomen. Na de aankoop kwam de koper er namelijk achter dat het paard kreupel was. De koper liet het paard vervolgens controleren door de dierenarts. Aansluitend stelde de verkoper daarna pas de koper van die controle en het gebrek op de hoogte.

Stellingen partijen: wie heeft gelijk?

In de procedure stelt de koper dat de overeenkomst onder opschortende voorwaarde tot stand is gekomen. Er zou namelijk tussen partijen pas een ‘perfecte’ overeenkomst tot stand komen als een klinisch deskundige het paard zou hebben onderzocht en goedgekeurd. Die goedkeuring door de dierenarts heeft overigens nooit plaatsgevonden, zodat de koper dit niet kon aantonen. De dierenarts adviseerde namelijk om het paard twee weken rust te gunnen en daarna pas een controle te doen. Het paard ging in die twee weken echter zo snel achteruit, dat na enkele dagen de koper met instemming van de verkoper besloot om het paard te euthanaseren.

Stelling en nader bewijs

In geschil tussen partijen blijft of de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen. Volgens het hof heeft de koper onvoldoende aannemelijk gemaakt dat partijen de overeenkomst onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de dierenarts zouden zijn overeengekomen. Nu de koper die stelling bovendien onvoldoende had onderbouwd, werd zij door het hof ook niet in de gelegenheid gesteld om nader bewijs daarvoor te leveren.

Alsnog ontbindende voorwaarde?

Bovendien is het de koper nooit niet gelukt om het paard te onderwerpen aan een onderzoek door de dierenarts. Het hof meent evenwel dat partijen na sluiting van de overeenkomst alsnog een ontbindende voorwaarde zij overeengekomen. Dat komt omdat de koper de verkoper ervan op de hoogte stelde dat het paard kreupel liep. De verkoper gaf aan dat als het paard na twee weken door de dierenarts zou zijn afgekeurd, zij het paard zou terugnemen en de koopprijs terugbetalen. Dat was echter niet meer mogelijk, want het paard was immers met instemming van de verkoper geëuthanaseerd.

Aannemelijkheid van intreden ontbindende voorwaarde

Het hof meent echter dat ook onder deze omstandigheden de ontbindende voorwaarde is ingetreden. Dat komt omdat voldoende is komen vast te staan dat als er een keuring zou hebben plaatsgevonden, de dierenarts het paard zou hebben afgekeurd. Dat komt mede omdat de dierenarts adviseerde tijdelijk geen keuring te doen. Ook werd het paard op advies van de dierenarts geëuthanaseerd en stond vast dat het paard al vanaf 1 juni 2015 ziek was. De koper wordt door het hof in het gelijk gesteld en de verkoper dient de volledige koopprijs terug te betalen.

Advocaat overeenkomstenrecht

Opschortende en ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk instrument bij het sluiten van een overeenkomst. Soms is het namelijk niet zeker dat partijen gehouden willen zijn aan een overeenkomst, maar eerst over bepaalde zaken zekerheid willen. Heeft u een geschil of wenst u advies m.b.t. een overeenkomst, dan kunt u terecht bij onze advocaat verbintenissenrecht voor advies.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Door Edward Appelman op 1 maart 2019 Leestijd: 3 minutes