Ouders kunnen het ouderlijk gezag wijzigen naar eenhoofdig gezag of gezamenlijk gezag. In het laatste geval kunnen zij – als zij voldoen aan de voorwaarden – een aantekening plaatsen in het gezagsregister. Is dit niet mogelijk of geeft de moeder geen toestemming, dan kan de vader het gezamenlijk gezag aanvragen via de rechtbank. In dit blog bespreekt onze advocaat hoe de ouders het ouderlijk gezag kunnen wijzigen en aan welke voorwaarden zij moeten voldoen.

Verkrijgen van ouderlijk gezag

Bij de geboorte van een kind heeft de moeder van rechtswege het eenhoofdig gezag over het kind. Heeft de moeder met de vader een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan oefenen zij van rechtswege het ouderlijk gezag uit over alle kinderen die binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap worden geboren. In alle overige situaties kan de vader op gezamenlijk verzoek met de moeder een aantekening doen plaatsen in het gezagsregister. Dit is kosteloos en kan zonder bijstand van een advocaat. Het formulier hiervoor is beschikbaar via rechtspraak.nl. Voldoen de ouders niet aan de voorwaarden of geeft de moeder geen toestemming, dan kan de vader het ouderlijk gezag (lees: eenhoofdig gezag van de moeder) alleen wijzigen via een procedure bij de rechtbank. Daarvoor is een advocaat wel verplicht.

Ouderlijk gezag na verbreken relatie

Hebben de ouders gezamenlijk gezag en gaan zij uit elkaar, dan blijven zij het ouderlijk gezag in principe samen uitoefenen. In het kader van de ontbinding van het huwelijk of geregistreerd partnerschap kan de rechtbank tevens een beslissing nemen over de wijziging van het ouderlijk gezag. Hoofdregel daarbij is dat de ouders het gezag samen blijven uitoefenen, tenzij dit niet in het belang van het kind is. De rechtbank toetst hierbij aan het klemcriterium. Acht de rechtbank aan de voorwaarden voldaan, dan kan de rechtbank bepalen dat voortaan één van de ouders het (eenhoofdig) gezag zal uitoefenen. De andere ouder kan eventueel na verloop van tijd weer het ouderlijk gezag wijzigen, in die zin dat de andere ouder via een rechtbankprocedure het gezamenlijk gezag aanvraag. Ook dan toetst de rechtbank aan het klemcriterium.

Gezamenlijk gezag stiefouder

Oefenen de ouders het ouderlijk gezag uit en krijgt een van hen een nieuwe partner, dan kan de behoeft bestaan dat deze partner tevens ouderlijk gezag krijgt. Volgens de wet kunnen echter maximaal twee personen tegelijkertijd het gezag hebben. Oefenen de ouders (als ex-partners) het gezamenlijk gezag uit, dan zal de rechtbank dit eerst moeten omzetten naar eenhoofdig gezag. Vervolgens kan de nieuwe partner van de ouder het gezamenlijk gezag aanvragen als de ouder tenminste drie jaar het eenhoofdig gezag heeft gehad.

Advocaat familierecht

Ouderlijk gezag is in een aantal opzichten belangrijk: het vormt de basis voor het recht en de plicht van de ouder om een kind te verzorgen en op te voeden. Onze advocaat personen- en familierecht staat u graag terzijde met nader advies op alle gebieden binnen het kader van ouderlijk gezag.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Door Edward Appelman op 18 november 2019 Leestijd: 2 minutes