Verzekeringsrecht

Advocaat verzekeringsrecht kan erger voorkomen

Een advocaat verzekeringsrecht kan voorkomen dat een conflict tussen verzekeraar en verzekerde wordt voorkomen dan wel opgelost. Zo komt het veelvuldig voor dat de verzekeringnemer schade lijdt en de verzekeraar weigert uit te betalen. Wat zijn de rechten en plichten over en weer? Onder welke voorwaarden kan een verzekeraar weigeren uit te betalen? Is het hoe dan ook verstandig te allen tijde een verzekering af te sluiten?

Overige vragen waar aan kan worden gedacht rondom het verzekeringsrecht zijn zaken als: wat gebeurt er als de verzekeraar een lager bedrag uitkeert dan de daadwerkelijk geleden schade, of op welke wijze dient een verzekeringnemer, ingeval van brand, aan te tonen dat deze brand is ontstaan buiten de eigen schuld van de verzekeringnemer en wat zegt de overeenkomst hierover? Mag de verzekeraar ongelimiteerd voorwaarden in de overeenkomst opnemen om diens plicht tot uitbetaling zoveel mogelijk te beperken? Dit zijn vragen die in het verzekeringsrecht aan de orde van de dag zijn.

Indien er grote bedragen gemoeid zijn met de desbetreffende verzekeringskwestie wilt de verzekeringnemer snel duidelijkheid over hoe de schade wordt uitgekeerd en welke aanspraak de verzekerde kan maken op de verzekeraar. Daarom is het dan ook vaak wenselijk een advocaat in de arm te nemen die snel duidelijkheid kan bieden omtrent rechten en plichten van de betrokken partijen.

Wanneer schakelt u een advocaat in?

U schakelt een advocaat in als u een geschil heeft inzake een van de volgende onderwerpen:

 • Schadeafwikkeling
 • Polisvoorwaarden
 • Bij een geschil omtrent de verzekeringsdekking
 • Polisuitleg
 • Opzetsluiting
 • Risicoverzwaring
 • Verzwijging
 • Informatieplicht bij schade
 • Onderverzekering bij zaakschade
 • Zorgplicht van de assurantietussenpersoon
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Weigering dekking vanwege premiebetalingsachterstand
 • Klachtenprocedure

Hulp nodig?

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via [email protected] of bel 072 – 5123 229.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Uw advocaten op dit gebied

Johan de Haan