Met enige regelmaat komt het voor dat partners ervoor kiezen in het buitenland in een huwelijk aan te gaan. Meestal is dat het land waarvan één van de partners de nationaliteit bezit. Op het huwelijk is dan in principe het recht van toepassing van het land waar het huwelijk is voltrokken, maar – in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht – hoeft dat niet. Onze advocaat personen- en familierecht legt aan de hand van een recente uitspraak uit wanneer op een in het buitenland tot stand gekomen huwelijk Nederlands recht van toepassing is.

Verzoek tot echtscheiding: buitenlands recht toepasselijk?

De feiten: in een recente procedure bij het hof Den Haag wordt verzocht om ontbinding van een in 1995 in Turkije tot stand gekomen huwelijk. De ex-echtgenoten betwisten echter onderling of op het verzoek tot echtscheiding echter wel Nederlands recht van toepassing is. De vrouw voert aan dat op het verzoek tot echtscheiding Nederlands recht van toepassing is. De man voert daartegen aan dat het verzoek tot echtscheiding moet worden beoordeeld naar Turks recht.

Haags huwelijksvermogensverdrag van 1978

Aldus is de kwestie in geschil of op de situatie Turks of Nederlands recht van toepassing is. Gelet op het Haags Huwelijksvermogensverdrag gaat het in dit geval gaat het om een huwelijk dat tot stand gekomen is 1992, zodat aan de hand van het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 het toepasselijke recht moet worden beoordeeld. Hoofdregel luidt dat partijen bij het aangaan van het huwelijk en tijdens het huwelijk een keuze kunnen maken voor het toepasselijke recht. Doen zij dat niet, dan is in beginsel het recht van toepassing van de staat waar zij zich na het huwelijk vestigen.

Hoofdverblijf relevant?

Volgens het hof is in deze situatie is in eerste instantie Nederlands recht van toepassing op het verzoek tot echtscheiding, omdat de vrouw zich binnen zes maanden na het sluiten van het huwelijk bij de man in Nederland heeft gevestigd in 1996. De man had zijn hoofdverblijf in Nederland. In 2006 hadden partijen zich 10 jaar in Nederland gevestigd, zodat de uitzondering van art. 7 lid 2 Haags Huwelijksvermogensverdrag van 1978 van toepassing is.

Nederlands recht of Turks recht?

Het hof oordeelt dat op deze in beginsel Nederlands recht van toepassing is, omdat Turkije geen partij is bij het Haags Huwelijksvermogensverdrag van 1978. Het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 kan dan buiten werking blijven als het nationale recht van de staat aangeeft dat het recht van dat land van toepassing is, in dit geval Turkije. Omdat partijen in 2006 echter ruim 10 jaar hun gewone verblijf in Nederland hadden, doet zich in de procedure de vreemde situatie voor dat op het verzoek tot echtscheiding gedurende 1995 tot aan 2006 Turks recht van toepassing is en vanaf 2006 tot aan de datum van ontbinding van het huwelijk Nederlands recht.

Advocaat bij echtscheiding

Internationale huwelijkskwesties kunnen gecompliceerd zijn. Als  u naar aanleiding van deze bijdrage rechtsbijstand nodig heeft van een van onze advocaten, neemt u contact op. In een gratis kennismakingsgesprek voorziet onze advocaat personen- en familierecht u graag van nader advies.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Door Edward Appelman op 31 oktober 2018 Leestijd: 2 minutes