Recent kopte De Rechtspraak dat er steeds vader verzoeken tot voornaamswijziging worden ingediend. Deze procedure verloopt vaak geheel schriftelijk. Maar waar een verzoek tot voornaamswijziging voor in Nederland geboren personen relatief eenvoudig is, ligt het vaak anders voor in het buitenland geboren personen. Een dergelijk  verzoek kan namelijk enkel worden toegewezen als de persoon over een Nederlandstalig afschrift van de geboorteakte kan beschikken. Onze advocaat voornaamswijziging legt dit uit aan de hand van een recente uitspraak.

Geboorteakte

In de kwestie ging het om twee ouders die afkomstig waren uit Saoedi-Arabië. Voor hun dochter wensten zij de voornaam te veranderen. De geboorteakte van de dochter was echter niet in de Nederlandse registers ingeschreven. Ook gaven de ouders bij de rechtbank aan dat ze geen originele geboorteakte hadden en dat ze deze ook niet konden verkrijgen. Dat leverde aldus het probleem op dat de voornaam van de dochter in Nederland niet kon worden veranderd.

Vaststelling geboortegegevens

In dergelijke gevallen bepaalt de wet dat de geboortegegevens van een persoon ook door de rechtbank in Nederland kunnen worden vastgesteld. Dat kan over het algemeen een complexe procedure zijn. De persoon in kwestie moet namelijk bewijsstukken kunnen inbrengen waaruit de geboortegegevens zoveel mogelijk kunnen worden afgeleid. Doorgaans zijn dit: het eerste en nader gehoor van de IND en het Koninklijk Besluit tot naturalisatie. Ook kan de persoon in kwestie eventueel een verklaring onder ede van de gemeente indienen.

Bewijs van geboorteakte?

In de hier te bespreken procedure beschikten de ouders over deze documenten. Op grond daarvan hadden ze voldoende documenten op basis waarvan de geboortegegevens gerechtelijk konden worden vastgesteld. Naast het inhoudelijke verzoek tot voornaamswijziging stelde de rechtbank op basis daarvan de geboortegegevens van de dochter vast. Dit was overigens niet geheel conform de richtlijn van de ambtenaar van de burgerlijke stand: de ABS stelde zich namelijk op het standpunt dat de ouders geen bewijs hadden ingediend dat zij in Saoedi-Arabië geen geboorteakte konden opvragen. De rechtbank passeerde echter dit standpunt omdat volgens het college voldoende aannemelijk was dat de ouders hier niet in konden slagen.

Akte van geboorte

Aldus werd opdracht gegeven aan de ABS om de geboortegegevens van de dochter op te maken. Bij een verzoek tot voornaamswijziging plaatst de ABS in dergelijke situaties een latere vermelding m.b.t. de voornaamswijziging op de geboorteakte. Deze vermeldingen vinden ook plaats ingeval van erkenning, adoptie of een eventuele wijziging van de geboortegegevens. Zo bezien geeft een geboorteakte een getrouwe weergave van alle wijzigingen in de personalia die de persoon aangaan.

Voornaamswijziging

De advocaten van Advocatenkantoor Appelman hebben uitgebreide ervaring op het gebied van voornaamswijzigingen en verzoeken tot vaststelling of wijziging van geboortegegevens.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

1000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Door Edward Appelman op 6 augustus 2019 Leestijd: 2 minutes