Op televisie-uitzendingen rusten vaak auteursrechten, wat betekent dat deze door de omroep enkel mogen worden uitgezonden als daarvoor toestemming is verkregen van de producent. Meestal neemt de programmamaker daarvoor een licentie af. Licenties in de vorm van abonnementen komen ook veelvuldig voor. Recent diende een caféhoudster een behoorlijk bedrag te betalen wegens het herhaaldelijk zonder toestemming -en aldus zonder toestemming van de auteursrechthebbende- uitzenden van eredivisiewedstrijden. In deze bijdrage bespreekt onze advocaat intellectueel eigendomsrecht het vonnis van de rechter.

Zakelijke licentie

De feiten: A, een caféhoudster, had een zakelijke licentie afgesloten bij FOX Sports Zakelijk (hierna: FOX) ter hoogte van €150,- per maand om eredivisiewedstrijden te mogen uitzenden. FOX op haar beurt had hierover onderlinge afspraken gemaakt met Eredivisie Media & Marketing (hierna: EMM), die als auteursrechthebbende een gesloten exploitatiesysteem hanteert voor het mogen uitzenden van eredivisiewedstrijden via FOX.

Betalingsachterstand

Na enige tijd werd de licentie van de caféhoudster ingetrokken wegens een betalingsachterstand ter hoogte van ruim €3000,-. De caféhoudster bleef onverkort doorgaan met het uitzenden van de eredivisiewedstrijden. Vanuit bewijstechnisch opzicht schakelde EMM een deurwaarder in, die hiervan een proces-verbaal opmaakte. EMM stelde daarop de caféhoudster per aangetekende brief op de hoogte van het feit dat ze de inbreuk op het auteursrecht van EMM diende te staken. Daarnaast bood EMM haar de gelegenheid de betalingsachterstand te voldoen en alsnog een zakelijke licentie af te sluiten.

Betalingsregeling en schriftelijke bevestiging

De caféhoudster ging met dit aanbod telefonisch akkoord. Zij kwam daarbij met EMM een betalingsregeling overeen van €250,- per maand. Aansluitend vroeg EMM haar, tevergeefs, tot twee maal toe  om hiervan een schriftelijke bevestiging te geven. Tot slot liet EMM de caféhoudster per aangetekende brief weten dat zij tegen haar juridische stappen zouden ondernemen.

Toestemming voor uitzending?

In de procedure voor de kort gedingrechter stelt de caféhoudster dat zij de aangetekende brieven nooit zou hebben ontvangen. Daarnaast stelde zij zich op het standpunt dat zij inmiddels een betalingsregeling was overeengekomen van €250,- per maand en dat zij -mede daardoor- de eredivisiebeelden mocht uitzenden.

EMM auteursrechthebbende?

Uitgangspunt volgens de rechter was dat EMM auteursrechthebbende was op de wedstrijdbeelden. Voor een openbaarmaking of verveelvoudiging -waaronder het uitzenden van de wedstrijdbeelden valt- is toestemming nodig van de maker. Dat is de auteursrechthebbende, ofwel EMM in dit geval. Gelet op het proces-verbaal van de deurwaarder acht de rechtbank bovendien voldoende aannemelijk gemaakt dat de caféhoudster zonder toestemming de eredivisiebeelden heeft uitgezonden. Uit het gegeven dat er een betalingsregeling was zou mogelijk kunnen worden afgeleid dat zij toestemming had om de eredivisiebeelden uit te zenden, maar dat was hier niet relevant. Er was namelijk vast komen te staan dat de caféhoudster nimmer het maandelijks afgesproken bedrag van €250,- aan EMM had voldaan. EMM werd dan ook in het gelijk gestel. Daar kwam boven op dat zij de gemaakte proceskosten aan de zijde van EMM ten bedrage van ruim €3400,- diende te voldoen.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Door Edward Appelman op 25 april 2019 Leestijd: 2 minutes