Intellectueel Eigendomsrecht

Schadevergoeding auteursrechtinbreuk

Als er een inbreuk op het auteursrecht is gemaakt, kan de auteursrechthebbende schadevergoeding vord...

Gebruik van foto’s op internet: recht van intellectueel eigendom?

Ter ondersteuning van sites en blogs wordt vaak gebruik gemaakt van beeldmateriaal waarvan de plaats...