Natuurlijke verbintenis

Een natuurlijke verbintenis is een verbintenis is niet volgens de wet afdwingbaar is. Een natuurlijke verbintenis kan op verschillende manieren ontstaan. Zo kan de overeenkomst voor mantelzorg een natuurlijke verbintenis zijn als de persoon die de ander verzorgt een sterke emotionele verplichting daartoe voelt. Als in een dergelijk geval niets schriftelijk is vastgelegd, is sprake van een natuurlijke verbintenis.

Een ander voorbeeld van een natuurlijke verbintenis is wanneer een vordering uit een overeenkomst is verjaard. In het geval een schuldeiser reeds sinds tien jaar een vordering open heeft staan op een schuldenaar zonder de schuldenaar ooit op nakoming te hebben aangesproken, zal de vordering in beginsel verjaard zijn. Er is dan een natuurlijke verbintenis: de schuldeiser kan de schuldenaar wel aanspreken op nakoming, maar kan de vordering niet langer meer in rechte afdwingen.

Wetsartikel Art. 6:3 BW
Synoniemen