Gederfde winst

Gederfde winst is een vorm van vermogensschade door het gemis of mislopen van winst. Dit wordt ook wel winstderving genoemd. Dit kan ontstaan door een wanprestatie van betrokkenen of het verrichten van een onrechtmatige daad van een betrokkene in de bedrijfsvoering of daarbuiten.

Wetsartikel Art. 6:96 BW
Synoniemen Inkomensderving, vermogensschade