Memorie van antwoord

De schriftelijke reactie van de geïntimeerde (gedaagde in hoger beroep) op de memorie van grieven. 

In de memorie van grieven geeft de appellant (eiser in hoger beroep) aan op welke punten hij het niet eens is met het vonnis van de rechtbank. De geïntimeerde wordt in de gelegenheid gesteld zijn reactie te geven op de standpunten van de appellant en, waar nodig, te weerleggen door middel van een memorie van antwoord. Hiervoor is bijstand van een advocaat vereist.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen