Appelman Appelman logo
Nieuwlandersingel 53 1814 CK Alkmaar 072 512 32 29

Adoptie

Erkenning, omzetting en interlandelijke adoptieprocedures

In Nederland zijn er vele advocaten die u zouden kunnen bijstaan in een adoptieprocedure. Het is echter een nichemarkt geworden: een specialiteit op zichzelf, waarbij niet alleen een grondige kennis van de wet van belang is, maar ook ervaring met de praktische kant van adopties. Elk land heeft zijn eigen voorwaarden met betrekking tot het verrichten van adopties. Ook onderling zijn er grote verschillen met betrekking tot het verkrijgen van gezag over het kind, of de familiebanden met de ouders verbroken worden en welke eisen er worden gesteld aan aspirant-adoptiefouders.

Onze kennis en expertise

Wij, Advocatenkantoor Appelman te Alkmaar, beschikken over de specifieke relevante kennis omtrent adoptie van thans 40 verschillende landen en weten exact welke stukken vereist zijn om een procedure naar Nederlands recht succesvol te kunnen doorlopen. Wij kunnen u exact vertellen wat er bij een (interlandelijke) adoptieprocedure komt kijken, waar u rekening mee moet houden én welke stukken u dient te hebben om de adoptieprocedure met succes af te ronden.

Voordelig en flexibel

Als u een procedure zonder enige vertraging wilt afwikkelen en daarbij het kostenplaatje niet uit het oog wilt verliezen, is er geen andere keuze dan Advocatenkantoor Appelman. Het is van belang dat u zich op alle momenten tijdens de adoptieprocedure laat informeren met betrekking tot de stand van zaken, want kleine details kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Zo maken wij regelmatig mee dat adoptiefouders, als het kindje eenmaal in Nederland is, geen adoptieprocedure naar Nederlands recht voeren omdat zij zich niet duidelijk hebben laten informeren over de consequenties hiervan. En let wel: al komen adopties steeds vaker tot stand onder het Haags adoptieverdrag, dit betekent niet dat u nooit een advocaat nodig zult hebben. Dergelijke adopties worden weliswaar van rechtswege erkend en er behoeft geen procedure naar Nederlands recht te worden gevoerd, maar als ergens blijkt dat er bijvoorbeeld stukken ontbreken dan kan dit vervelende gevolgen hebben, zeker wanneer men daar te laat achterkomt in verband met het bepaalde in het HKV.

Ontwikkelingen met betrekking tot het Haags adoptieverdrag

Steeds vaker komen interlandelijke adopties tot stand onder het Haags adoptieverdrag, waardoor het niet langer noodzakelijk is om door middel van een advocaat een verzoekschriftprocedure te voeren. Adopties die tot stand zijn gekomen onder dit verdrag worden namelijk van rechtswege erkend. Dit is echter niet altijd het geval: bijvoorbeeld indien ten tijde van de adoptieprocedure niet alle vereiste stukken zijn toebedeeld op basis waarvan de erkenning van rechtswege kan plaatsvinden. Ook is het Haags adoptieverdrag bijvoorbeeld niet van toepassing indien de adoptiefouders ten tijde van de buitenlandse adoptie niet de gewone verblijfplaats in Nederland hadden. Tot slot zijn er landen aangesloten bij het Haags adoptieverdrag die alleen zwakke adopties kennen, waardoor de familierechtelijke banden tussen de biologische ouders en het adoptiekind niet verbroken worden. Om het adoptiekind de Nederlandse status te kunnen laten krijgen is van belang dat er in een dergelijk geval omzetting plaatsvindt naar een sterke adoptie. Tot slot kan het voorkomen dat een land die partij is bij het Haags adoptieverdrag niet de uit dit verdrag voortvloeiende verplichtingen waarmaakt (waaronder de vereiste zorgvuldigheid van de adoptieprocedure). Daarom is het verstandig u door een van de specialisten van ons kantoor te laten bijstaan. Desgewenst kunnen wij u van gratis advies voorzien met betrekking tot aan de adoptieprocedure verwante vragen.

Advies met betrekking tot uw adoptieprocedure

Wij beschikken over de relevante know-how omtrent adoptie van meer dan 40 landen. U kunt zich bij ons laten informeren met betrekking tot de benodigde stukken per land. Maar ook voor vragen met betrekking tot gezag, omgangsregelingen, naamswijzigingen en wijzigingen in de geboorteakte van uw kind kunt u bij ons terecht.

Onze expertise op het gebied van adopties

Wij hebben goede banden met advocatenkantoor Koomen & Franken, die de praktijk per 1 januari 2016 heeft neergelegd. Mr. Koomen heeft gedurende dertig jaar ruim 15.000 adoptieprocedures gevoerd en geldt als autoriteit op het gebied van adopties. Zodoende neemt Advocatenkantoor Appelman met dezelfde deskundigheid alle aanvragen voor interlandelijke adoptie in behandeling. De meest voorkomende procedures hierbij zijn erkennings- en omzettingsprocedures, maar ook procedures tot voornaamswijziging en wijziging in de geboortegegevens.

Onder omstandigheden kunt u in aanmerking komen voor toevoeging, waarbij u slechts een eigen bijdrage betaalt. Op de site van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u zien hoeveel u zelf moet bijdragen.

Bij de adoptieprocedure zult u worden ondersteund door mr. J. de Haan, advocaat, en mr. E. Appelman.

Wanneer schakelt u een advocaat in?

  • Wanneer u zich wil laten informeren over een adoptieprocedure
  • Wanneer u een kind wil adopteren uit een land dat niet aangesloten is bij het Haags adoptieverdrag
  • Wanneer er overige zaken spelen rondom een adoptieprocedure
  • Wanneer u een verzoek wil doen voor een partneradoptie

Hulp nodig?

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via info@appelman.nl of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

1000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Gratis kennismakingsgesprek

Onze juridische diensten

Bel mij terug!