Adoptieprocedure bij meerderjarigheid

Onder omstandigheden is het mogelijk om een kind, dat inmiddels de meerderjarige leeftijd heeft bereikt, te adopteren. Dit doet zich bijvoorbeeld vaak voor bij pleegouders die reeds gedurende enige tijd de zorg over het pleegkind op zich hebben genomen. Hoofdregel luidt dat adoptie van een meerderjarige niet mogelijk is: de wet stelt immers in artikel 1:228 lid 1 Burgerlijk Wetboek als voorwaarde voor adoptie dat het kind op de eerste dag van het verzoek (tot adoptie) minderjarig is.

Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden om een kind, dat inmiddels meerderjarig is geworden, te adopteren. De adoptie wordt dan niet meer gezien als een kinderbeschermingsmaatregel, maar als een mogelijkheid om familierechtelijke betrekkingen tussen het pleegkind en de pleegouders tot stand te brengen. Dit is voornamelijk van belang wanneer het pleegkind niets of nauwelijks iets van diens biologische ouders heeft te verwachten. Vaak willen pleegouders ook de emotionele banden die zij hebben met hun pleegkind bevestigd zien door middel van het tot stand brengen van familierechtelijke betrekkingen door adoptie. Anderzijds komt het ook vaak voor dat een stiefouder een inmiddels meerderjarig kind wilt adopteren; hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als hiervoor beschreven.

Voorbeelduitspraken

In Nederland zijn inmiddels een honderdtal uitspraken geweest op het gebied van adoptie bij meerderjarigheid. Zie dit artikel voor enkele voorbeelden waarbij het verzoek werd toegewezen. 

Relevante aspecten

Aspecten die onder meer een rol spelen bij de vraag of adoptie van een inmiddels meerderjarig kind kan worden toegewezen:

  1. Er is duidelijk sprake van family life of er is gedurende enige tijd sprake geweest van family life in de zin van art. 8 EVRM;
  2. Het kind heeft niets (meer) te verwachten van diens biologische ouders. Of zij worden betrokken in de adoptieprocedure hangt af van de omstandigheden van het geval. De ouders worden hoe dan ook niet bij de procedure betrokken indien de ouders geen of slechts een beperkte rol hebben gespeeld in de zorg en opvoeding van het kind;
  3. Adoptie gedurende de minderjarigheid was niet mogelijk, of de adoptiefouders waren zich er niet van bewust dat adoptie alleen gedurende de minderjarige leeftijd kon worden verzocht.

Advocaat adoptierecht

Adoptie van een meerderjarige persoon vereist grondige kennis van het adoptierecht. In de regel komt het er vaak op neer dat de emotionele banden tussen het inmiddels meerderjarig geworden kind en diens pleegouders in juridische zin bevestigd worden. De rechtspraak vereist dat er sprake is van bijzondere omstandigheden. De ervaring leert dat als de wens bestaat om de juridische banden door middel van adoptie te bevestigen, er altijd bijzondere omstandigheden aanwezig zijn. Laat u geheel vrijblijvend door onze advocaat adoptierecht informeren over de kansen en mogelijkheden voor een dergelijke adoptieprocedure.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.

Bel mij terug