Appelman Appelman logo
Nieuwlandersingel 53 1814 CK Alkmaar 072 512 32 29

Adoptie advocaat

Waar kan een adoptie advocaat u bij helpen? Bij adoptie van een kind wordt meestal gedacht aan het adopteren van een kind uit het buitenland. Meestal is dit ook zo: van oudsher gaat het om kinderen uit minder ontwikkelde landen waarbij de ouders niet in staat zijn om voor het kind te zorgen en het om die reden ter adoptie afstaan. Dit is echter een sterk terugnemende trend: internationale adoptie is, mede door invloed van het Haags adoptieverdrag, steeds minder voorkomend. Dit is natuurlijk een positieve ontwikkeling. Ouders met een kinderwens zijn vaker aangewezen op alternatieven. Daarnaast wordt onder adoptie ook verstaan: adoptie van een Nederlands kind en een eenouderadoptie. In deze beide gevallen is op de adoptie Nederlands recht van toepassing.

Als u een kind wilt adopteren uit het buitenland kunt u op deze pagina meer informatie vinden over de procedure. Meestal kunnen wij dan pas assisteren als er in het land van herkomst een adoptie-uitspraak is geweest: deze dient dan naar Nederland recht te worden erkend.

Wij helpen u graag met uw juridische vraagstuk omtrent adoptie. De heer M. Koomen, dé adoptiespecialist van Nederland, heeft zijn praktijk aan ons kantoor overgedragen en wij helpen met dezelfde passie en toewijding ouders bij het juridische sluitstuk van de adoptie.

Hieronder volgt een korte uiteenzetting van mogelijke adoptieprocedures en de wettelijke voorwaarden. Wilt u meer weten over (juridische) vraagstukken omtrent adoptie, kunt u contact met ons opnemen. Wij voorzien u graag van advies om u op die manier van dienst te zijn inzake bijvoorbeeld het voornemen een adoptieprocedure te starten.

Adoptie naar Nederlands recht

Naar Nederlands recht zijn een aantal verschillende soorten adoptieprocedures mogelijk. De voorwaarden waarvan dient te worden voldaan verschillen per procedure, waarvan de volgende soorten mogelijk zijn:

De voorwaarden voor adoptie zijn als volgt:

  • Bij een adoptieprocedure op grond van Nederlands recht: ouders dienen in elk geval drie jaar te hebben samengewoond en tenminste een jaar gezamenlijk voor het kind te hebben gezorgd. In de regel betekent dit dat ouders in elk geval gedurende een jaar op een gezamenlijk adres staan ingeschreven en dat -voor zover kan worden ondersteund met bewijs- in elk geval gedurende drie jaar een bestendige relatie hebben gehad, welke op één lijn moet worden gesteld met de hiervoor genoemde termijn van drie jaar samenwonen;
  • Adoptie moet in het belang van het kind zijn en het kind dient redelijkerwijs niets meer van zijn ouders te verwachten te hebben;
  • Dat het kind op de dag van het verzoek minderjarig is. Onder omstandigheden kan adoptie van een meerderjarige toch worden toegewezen. Als het een buitenlands kind betreft kan het verzoek worden gedaan vóór de 18e verjaardag en het kind verkrijgt dan van rechtswege het Nederlanderschap indien de uitspraak plaatsvindt vóór het bereiken van de meerderjarige leeftijd. Wordt de uitspraak gedaan ná het bereiken van de meerderjarige leeftijd staat toewijzing van de adoptie daar niet aan de in de weg, maar verkrijgt het kind niet meer van rechtswege de Nederlandse nationaliteit.
  • Als het kind 12 jaar of ouder is dient het in te stemmen met de adoptie;
  • Het kind mag geen kleinkind van een adoptant zijn;
  • De adoptant of allebei de adoptanten dienen in elk geval achttien jaar ouder dan het kind te zijn;
  • De ouders mogen het verzoek niet tegenspreken, tenzij de rechter redenen aanwezig acht om aan instemming voorbij te gaan; Als de moeder nog niet meerderjarig is, dat zij op de dag van het verzoek in elk geval de leeftijd van zestien heeft bereikt; De ouders dienen niet langer meer het gezag over het kind te hebben.

Wanneer schakelt u een advocaat in?

Hulp nodig?

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via info@appelman.nl of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

Klik hier voor meer informatie over de adoptieprocedure. 

Bel mij terug