Adoptie advocaat

Waar kan een adoptie advocaat u bij helpen? Advocatenkantoor Appelman heeft jarenlange ervaring op alle subonderwerpen binnen het adoptierecht, waaronder Nederlandse adopties, interlandelijke adopties, erkenning van adopties waarbij de adoptiefouders in het buitenland verblijven, partneradopties, adopties van meerderjarigen en adopties van AMA’s.

Erkenning naar Nederlands recht

Een adoptie die in het buitenland tot stand is gekomen, kan in de meeste gevallen in Nederland worden erkend. Als het kind minderjarig is en het om een sterke adoptie gaat, krijgt het kind door de erkenning de Nederlandse nationaliteit. Gaat het om een zwakke adoptie, dan is omzetting vereist. Voorwaarde hiervoor is dat het kind en de ouders in Nederland verblijven.

In een aantal gevallen kan een buitenlandse adoptie-uitspraak rechtstreeks worden ingeschreven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand Den Haag, in het andere geval dient een verzoekschriftprocedure bij de rechtbank te worden gevolgd. Bijstand van een advocaat is hierbij verplicht. Is er in uw geval sprake van een adoptie die in het buitenland tot stand is gekomen? Lees dan meer op de pagina erkenning en omzetting van adopties. 

Stiefouderadoptie

Is er in uw geval sprake van een stiefouderadoptie? Advocatenkantoor Appelman heeft jarenlange ervaring met stiefouderadopties voor zowel Nederlandse kinderen als kinderen die door middel van een buitenlandse adoptie-uitspraak geadopteerd zijn. Soms bijvoorbeeld onder het Haags adoptieverdrag, omdat niet allebei de ouders het kind konden adopteren. Zie voor meer informatie deze pagina over stiefouderadoptie. 

Adoptie meerderjarig kind

In bijzondere gevallen is adoptie van een meerderjarige mogelijk. Een verzoek is in zulke gevallen mogelijk als de meerderjarige bijvoorbeeld gedurende zijn of haar hele leven (of een deel daarvan) met diens pleeg- of stiefouders heeft samengewoond. Een adoptie advocaat kan u vertellen wat in uw geval de concrete kansen en mogelijkheden zijn voor een adoptieverzoek.

Herroeping

Soms komt het voor dat een geadopteerde een reeds tot stand gebrachte adoptie wenst te herroepen. Dit is mogelijk tussen het 18e en 22ste levensjaar. In bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd. Herroeping heeft tot gevolg dat de familierechtelijke banden tussen het kind en de adoptiefouders worden verbroken en dat de oorspronkelijke familierechtelijke banden weer herleven.

Draagmoederschap

Een traject voor draagmoederschap is niet in de Nederlandse wet geregeld. De procedure wordt afgerond met een verzoekschrift tot adoptie, waarbij de partner van de wensouder in familierechtelijke betrekking tot het kind komt te staan. Dit gebeurt door middel van een partneradoptie. Een advocaat adoptierecht kan u in het hele traject bijstaan.

Procedure

U hoeft ons kantoor niet te bezoeken. Uiteraard is dit wel mogelijk. Desgevraagd sturen wij u een informatiepakket op en selecteren op basis daarvan de benodigde stukken voor de adoptieprocedure. Dit informatiepakket bevat algemene informatie en een korte vragenlijst. Als alle benodigde documenten in ons bezit zijn, stellen we het verzoekschrift op en dienen dit, na uw goedkeuring, zo snel mogelijk in bij de rechtbank. Het verdere tijdsverloop is sterk afhankelijk van de rechtbank. Bij sommige rechtbanken duurt de procedure een paar weken, bij andere rechtbanken kan dit een half jaar bedragen. De reden hiervoor is dat het adoptieverzoek wordt behandeld door een kinderrechter, en die geven aan ‘echte’ kinderzaken prioriteit. In speciale gevallen kan het verzoekschrift versneld in behandeling worden genomen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang en tussentijdse ontwikkelingen.

Advocaat adoptierecht

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via info@appelman.nl of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

Klik hier voor meer informatie over de adoptieprocedure.