mr. E.P.J. (Edward) Appelman

Sinds september 2017 verbonden aan Advocatenkantoor Appelman als juridisch medewerker. Na het behalen van de master Privaatrecht aan de UvA in 2017 en de master Internet, Intellectuele Eigendom & ICT aan de Vrije Universiteit in 2018 ben ik aansluitend beëdigd als advocaat.

Tijdens mijn studie heb ik een tweetal masterscripties geschreven op het gebied van het mededingingsrecht en het octrooirecht. Voor de master Privaatrecht heb ik onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre de Nederlandse rechter jurisprudentie van het Europees HvJ op het gebied van art. 101 VWEU (kartelverbod) op dezelfde manier als het HvJ interpreteert. Voor de master Internet, Intellectuele Eigendom & ICT heb ik onderzoek gedaan naar dwanglicenties in het octrooirecht.

Mijn specialisaties liggen op het gebied van het algemeen privaatrecht, met een bijzondere interesse op het gebied van intellectueel eigendomsrecht en mediarecht. Daarnaast houd ik mij binnen het kantoor bezig met adoptierecht en overige boek 1 zaken, waaronder afstammingsrecht. Daarbij vind ik het boeiende aan recht dat het continue in beweging is. Ook is het vrijwel altijd mogelijk is een juridisch onderwerp vanuit een ander rechtsgebied te benaderen. Als advocaat hecht ik waarde aan een snelle service en betrokkenheid bij de cliënt.

In mijn vrije tijd doe ik graag aan hardlopen. In het verleden heb ik geregeld deelgenomen aan het NK atletiek.

E: eappelman@appelman.nl. 

T: 072 512 3229