BKR-registratie

Iedereen die wel eens in Nederland een lening heeft afgesloten, staat opgenomen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) bij Stichting BKR. De ratio achter dit systeem is dat zowel kredietnemers als kredietverstrekkers worden beschermd tegen overkreditering. In de praktijk kan een registratie vaak tot problemen leiden, m.n. als het gaat om een relatief laag bedrag aan lening(en) en de kredietnemer door de registratie bijvoorbeeld geen hypotheek meer kan verkrijgen. Afhankelijk van de codering weigert de bank vrijwel altijd om een hypotheek te verstrekken. Dit in verband met het eventuele risico dat de hypotheek niet kan worden afbetaald, wat verstrekkende gevolgen heeft voor zowel de kredietnemer als de bank. De kredietregistratie heeft aldus ten doel om mede de kredietnemer tegen toekomstige financiële problemen te beschermen.

Relevante aspecten bij beoordeling rechtmatigheid

Een registratie is echter niet altijd redelijk en doelmatig. Mede naar aanleiding van de Algemene Wet Persoonsgegevens (AVG) die vorig jaar op 25 mei 2018 in werking is getreden, is het relatief eenvoudiger geworden voor kredietnemers om tegen een registratie op te komen. De AVG biedt namelijk ten eerste de mogelijkheid om bij de kredietverstrekker alle kredietgegevens op te vragen. Ten tweede kan de kredietnemer op grond van de AVG vorderen dat een registratie wordt verwijderd als deze disproportioneel is. Relevante factoren die daarbij een rol spelen:

1. De financiële situatie en inkomen van de kredietnemer en eventuele partner;

2. De hoogte van het (nog openstaande) krediet

3. De ondernomen stappen om het krediet af te betalen;

4. Verwijtbaarheid van de kredietnemer bij het tot stand komen van de registratie;

5. Alternatieven voor de kredietverstrekker om het eventuele risico op overkreditering te beperken of te voorkomen.

6. Gevolgen van de registratie voor de kredietnemer en diens gerechtvaardigde belangen.

Plicht kredietverstrekker tot verwijdering bij disproportionaliteit

Leiden een of meer van bovenstaande aspecten tot de conclusie dat de registratie disproportioneel is, kan de kredietnemer de kredietverstrekker verzoeken om de registratie ongedaan te maken. De kredietnemer dient een verzoek daartoe goed te onderbouwen. Als de wijze van ontstaan van de registratie onduidelijk is, kan de kredietnemer ten eerste een verzoek indienen om die gegevens bekend te maken. Als naar aanleiding van die gegevens blijkt dat de registratie onterecht of disproportioneel is, kan de kredietnemer een verzoek indienen om de registratie te verwijderen. Dit kan overigens niet rechtstreeks via het BKR, maar moet altijd via de kredietverstrekker. Als de vordering is overgedragen moet de nieuwe ‘eigenaar’ van de vordering daar zorg voor dragen.

Advocaat BKR-registratie

Heeft u een BKR-registratie waartegen u actie wenst te ondernemen, neem dan contact op met onze advocaat verbintenissenrecht. Onze specialisten hebben jarenlange (proces)ervaring en kunnen u zo nodig bijstaan. Bij een positieve beoordeling van uw kansen zal de kredietverstrekker in eerste instantie worden aangeschreven. Indien hier niet (tijdig) actie op wordt ondernomen zal met u de mogelijkheden worden besproken om in een voorkomend geval een kort geding of bodemprocedure te starten.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.