Advocaat WIA uitkering

De Wet WIA regelt wanneer een persoon aanspraak kan maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wanneer een (ex-)werknemer na twee jaar ziekte geen recht meer heeft op een uitkering krachtens de Ziektewet, zal diegene onder omstandigheden aanspraak kunnen maken op een WIA-uitkering. Dit is in het Nederlands sociaal zekerheidsrecht de basis waarop een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt verstrekt.

Recht op een WIA-uitkering

Het recht op een WIA uitkering ontstaat wanneer een werknemer gedurende ten minste twee jaar door ziekte niet in staat is geweest om arbeid te verrichten. De werknemer valt dan niet meer onder de Ziektewet en de werkgever zal dan ook niet meer verplicht zijn het loon door te betalen. Na deze twee jaar  dient diegene dan ook een WIA-uitkering aan te vragen. De werknemer zal dan waarschijnlijk een loongerelateerde uitkering ontvangen of, als het recht op een loongerelateerde uitkering is komen te vervallen, een loonaanvullingsuitkering. Als de werknemer niet, of minder dan de helft van zijn vroegere loon kan verdienen, kan hij aanspraak maken op een vervolguitkering krachtens de WIA.

Tegen elk besluit in het kader van de WIA-uitkering van het UWV, waaronder een afwijzing, een onjuiste berekening van het uitkeringspercentage of intrekking, kan bezwaar en beroep worden aangetekend.

Loongerelateerde WIA-uitkering

Om voor de loongerelateerde WIA-uitkering in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de referte-eis. Deze houdt in dat de (ex-)werknemer in de 36 kalenderweken voorafgaand aan de eerste arbeidsongeschiktheidsdag in 26 kalenderweken verzekerde arbeid moet hebben verricht. Weken waarin de (ex-)werknemer door ziekte of arbeidsongeschiktheid geen arbeid kon verrichten worden buiten aanmerking gelaten voor de vraag of diegene recht heeft op een WIA-uitkering. De referteperiode wordt in dat geval verlengd. Dit geldt niet indien de (ex-)werknemer voor zijn eerste arbeidsongeschiktheidsdag recht had op een WW-uitkering. In dat geval kunt diegene immers aanspraak maken op een WW-uitkering en zou het niet rijmen met het sociaal zekerheidsrecht om daarnaast aanspraak te maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Bepaling arbeidsongeschiktheid

De wijze waarop arbeidsongeschiktheid wordt bepaald vloeit deels voort uit inkomstenverlies. Hiervoor wordt gekeken naar het maatmanloon. De maatman is een fictief persoon die hetzelfde werk doet als de (ex-)werknemer voorheen deed. Werkte de persoon als accountant dan is het maatmanloon het salaris dat diegene als accountant verdiende. Vervolgens wordt gekeken naar diens restverdiencapaciteit dus wat diegene ondanks zijn beperkingen nog zou kunnen verdienen.  De arbeidsdeskundige kiest drie beroepen die geschikt voor diegene zijn en kiest daaruit de middelste. Het loon dat diegene met het middelste beroep zou kunnen verdienen is de restverdiencapaciteit. Stel dat iemand als accountant € 50.000 verdiende en uit de geschikte beroepen wordt een beroep gevonden waarmee diegene € 30.000 zou kunnen verdienen, dan is de formule als volgt:

(Maatmanloon – restverdiencapaciteit) / maatmanloon x 100% = arbeidsongeschiktheidspercentage. In dat geval zou  de persoon  40% arbeidsongeschikt zijn. Hierbij hoort een uitkeringspercentage van 28%. Diegene zou dan  niet voor een WIA uitkering in aanmerking komen doch voor een WW uitkering.

Eigenrisicodrager

Soms kan de werkgever een eigenrisicodrager zijn. In dat geval draagt hij zelf het risico dat de werknemer arbeidsongeschikt wordt. De betaling van de WIA-uitkering en de kosten van re-integratie komen dan voor zijn rekening.

Het voordeel voor de werkgever is dat is hij dan  lagere arbeidsongeschiktheidspremies hoeft te voldoen.  Maar de werkgever  blijft verantwoordelijkheden en verplichtingen houden. De werkgever kan alleen het eigen risico dragen ten aanzien van gedeeltelijk arbeidsongeschikten (35% tot 80%) en werknemers die volledig (maar niet duurzaam) arbeidsongeschikt zijn.

Advocaat WIA-uitkering

Veel mensen denken dat zij pas voor de beroepsfase een advocaat nodig hebben en dat zij het bezwaar zelf wel kunnen doen.  Juist in bezwaarfase is bijstand van een advocaat echter belangrijk: zijn er fouten gemaakt in de bezwaarprocedure, dan kunnen deze in de beroepsfase vaak niet meer hersteld worden. Houd goed de termijnen in de gaten. Doorgaans dient er binnen 6 weken bezwaar of beroep te zijn aangetekend. Bezwaar aantekenen nadat er 6 weken verstreken zijn, is niet meer mogelijk. Heeft u een afspraak bij Advocatenkantoor Appelman, neem dan altijd de beslissing mee waar het om gaat. Dat klinkt logisch, maar het gebeurt regelmatig dat mensen vergeten de beslissing mee te nemen. Als u een kwestie heeft inzake het WIA-recht, voorziet onze onze advocaat sociaal zekerheidsrecht u graag van advies.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.