WGA-uitkering

Op basis van de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) wordt onderscheiden in twee soorten arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dit zijn de IVA-uitkering en de WGA-uitkering. Een advocaat sociaal zekerheidsrecht kan u bijstaan om indien uw uitkering is verlaagd, ingetrokken of geweigerd. Hieronder staat algemene informatie over de WGA-uitkering en op welke wijze een advocaat u bij een kwestie inzake een WGA-uitkering van dienst kan zijn.

WGA-uitkering

Het UWV beslist tot het verstrekken van een WGA-uitkering. Dit doet zij op basis van stukken die zij van de betrokken uitkeringsgerechtigde ontvangen heeft. Recht op een WGA-uitkering bestaat als een werknemer na afloop van de wachttijd gedeeltelijk arbeidsongeschikt is in de zin van de WGA. In sommige gevallen is de werkgever eigenrisicodrager in de zin van de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. In dat geval is de werkgever en niet het UWV verplicht om de verschuldigde WGA-uitkering te verstrekken.

Controle op juistheid WGA-uitkering

Het UWV stelt het recht op een WGA-uitkering vast op basis van de onderliggende stukken die zij tot haar beschikking heeft. Dit zijn onder andere rapportages van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Het is veelal niet mogelijk voor de uitkeringsgerechtigde om deze stukken direct te verkrijgen: als het UWV op basis van de stukken beoordeelt dat u niet in aanmerking komt voor een WGA-uitkering, ontvangt u die stukken pas als u bezwaar maakt tegen de beslissing van het UWV. U dient rekening te houden met het feit dat een eventueel bezwaar binnen zes weken dient te worden aangetekend. Vaak is het raadzaam om al gedurende deze tijd hulp in te schakelen van een advocaat. In een eventuele beroepsprocedure kunnen namelijk geen gronden meer worden aangevuld.

Ontvangst stukken

Als u de stukken ontvangen heeft, zal het UWV u vier weken de tijd geven om de gronden voor het bezwaar aan te vullen. Omdat de beoordelingsrapportages complex kunnen zijn, is toetsing door een medisch adviseur of een arbeidsdeskundig adviseur gewenst. Deze kunnen dan toetsen of de beoordeling van het UWV of de onderliggende stukken juist zijn. Voor werkgevers geldt: medische rapporten kunnen doorgaans niet worden ingezien, tenzij dit gebeurt met toestemming door de werknemer. Bepaalde deskundigen, zoals advocaten of artsen, kunnen wel gevolmachtigd worden om namens de werkgever het medisch rapport in te zien, maar zij mogen op basis van de geheimhoudingsverklaring deze gegevens vervolgens niet verder delen. De toestemming tot inzage wordt verleend door het UWV.

Het is niet mogelijk om een eenmaal gegeven beslissing meermalen aan te vechten. Wel kan het UWV worden gevraagd om een nieuwe beslissing te nemen. Dit kan door het vragen om een herbeoordeling van het UWV. Het UWV neemt dan een nieuwe beslissing over het recht op een WGA-uitkering. Tegen deze nieuwe beslissing van het UWV staat vervolgens bezwaar en beroep open. Een advocaat kan hierbij als gemachtigde namens u bezwaar en beroep aantekenen.

Overigens kan het UWV meermalen om een herbeoordeling worden gevraagd. Dit kan gevolgen hebben voor het recht op een WGA-uitkering.

Hulp nodig van een advocaat sociaal zekerheidsrecht?

Het komt vaak voor dat een persoon niet in aanmerking komt voor een WGA-uitkering terwijl hij daar wel recht op heeft. Of dat een persoon ten onrechte een vervolguitkering wordt geweigerd terwijl diegene voor meer dan 35% arbeidsongeschikt is. Advocaat sociaal zekerheidsrecht Peter Appelman heeft jarenlange ervaring in het WGA-recht. Voor meer informatie en vrijblijvend advies kunt u contact opnemen. Indien u onvermogend is om een advocaat te kunnen financieren komt u mogelijk in aanmerking voor pro-deo. In dat geval is alleen een eigen bijdrage verschuldigd.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.