Appelman Appelman logo
Nieuwlandersingel 53 1814 CK Alkmaar 072 512 32 29

Wajong-uitkering

De Wajong-uitkering is een voorziening voor arbeidsongeschikte jongeren. Doel achter de voorziening om jongeren die vanaf hun zeventiende levensjaar arbeidsongeschikt zijn, financieel te ondersteunen. Daarnaast dient de jongere nog arbeidsongeschikt te zijn als hij meerderjarig wordt.

Tweedeling

De Wajong valt uiteen in de ‘oude Wajong’, waarbij het minimumloon centraal staat. De hoogte van de uitkering wordt bepaald aan de hand van het arbeidsongeschiktheidspercentage van de jongere. Deze uitkering is van toepassing in gevallen waarin het recht op uitkering reeds voor 1 januari 2010 ontstond. Bij de nieuwe Wajong wordt daarentegen meer de nadruk gelegd op het werk naar vermogen. Voor jongeren die vanaf 1 januari 2015 een uitkering aanvragen geldt dat zij alleen in aanmerking komen voor een Wajong uitkering indien zij nooit meer kunnen werken.

Overstap

Voor arbeidsongeschikte jongeren die reeds sinds 1 januari 2010 recht hadden op een Wajong uitkering, kunnen overstappen naar de nieuwe Wajong.

Nieuwe aanvragen vanaf 1 januari 2015

Een Wajonguitkering die vanaf 1 januari 2015 wordt aangevraagd zal alleen nog worden toegekend als de betrokkene geheel arbeidsongeschikt zijn. Personen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn kunnen in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Participatiewet.

Bezwaar op grond van pro-deo

Indien je als jongere een Wajong uitkering hebt aangevraagd, maar deze is geweigerd, dan kan daartegen bezwaar en beroep worden ingesteld. Hetzelfde geldt indien de Wajong uitkering is stopgezet na een herkeuring.

Tijdig hulp inschakelen van een advocaat gespecialiseerd in het sociaal zekerheidsrecht (waaronder Wajong)  kan raadzaam zijn om bezwaar en eventueel beroep in te stellen. Op deze wijze wordt de kans op het her- of verkrijgen van de Wajong-uitkering vergroot. In de meeste gevallen kan in aanmerking worden gekomen voor een toevoeging. Dit heet ook wel pro-deo: in dat geval wordt alleen een kleine bijdrage in de advocaatkosten gevraagd.

Tijdig bezwaar indienen

Tegen een besluit van het UWV dient tijdig bezwaar te worden aangetekend om de termijn veilig te stellen. Indien dit niet gebeurt, kan het recht op de Wajong uitkering worden verspeeld. Daarbij is bovendien van belang om al tijdens de bezwaarprocedure advies in te winnen van een advocaat, want in de beroepsprocedure kunnen geen gronden worden aangevuld.

Hulp nodig van een advocaat sociaal zekerheidsrecht?

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via info@appelman.nl of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.

Bel mij terug