Verwijtbaar werkloos

Een werknemer is verwijtbaar werkloos als hij door eigen toedoen werkloos raakt. Als hiervan sprake is, kan dat gevolgen hebben voor het recht op een WW-uitkering.

Verwijtbare werkloosheid: dringende reden en verwijt ontslag

Volgens de CRvB is voor de beoordeling hiervan niet de route die de werkgever voor het ontslag heeft gekozen belangrijk, maar de achterliggende reden voor het ontslag. Het gaat daarbij om twee criteria: er moet sprake zijn van een dringende reden en de werknemer moet van het ontslag een verwijt worden gemaakt.

Criteria dringende reden

Voor de vraag of er sprake is van een dringende reden moeten alle omstandigheden van het geval worden meegenomen. Factoren die daarbij een rol kunnen spelen:

1) de aard en ernst van de gedragingen van de werknemer;
2) de ernst van de gedragingen voor de werkgever en de aard van de werkrelatie;
3) de vraag in hoeverre de werknemer wist dat zijn gedragingen niet acceptabel waren;
4) de aard en duur van de dienstbetrekking;
5) de wijze waarop de werknemer zijn werk heeft verricht;
6) persoonlijke omstandigheden van de werknemer, waaronder zijn leeftijd en gevolgen ontslag.

Als op grond van voornoemde factoren sprake is van een dringende reden, dan moet het UWV aansluitend toetsen of de werknemer van de dringende reden een verwijt kan worden gemaakt.

Beëindigingsovereenkomst

Binnen het ontslagrecht bieden werkgevers regelmatig werknemers beëindigingsovereenkomsten aan. De achterliggende redenen daarvoor zijn vaak divers. Als de werknemer op deze manier ontslag neemt, dan is er in beginsel geen sprake van verwijtbare werkloosheid. Belangrijk is wel dat de beëindigingsovereenkomst een clausule bevat waarin staat dat de werknemer van het ontslag geen verwijt te maken valt.

Rechtsmiddelen

Oordeelt het UWV dat er desondanks sprake is van verwijtbare werkloosheid, dan ontvangt de werknemer een (afwijzende) beschikking. Hiertegen kan de werknemer bezwaar aantekenen. Aansluitend ontvangt de werknemer daarop een beslissing op bezwaar. Verklaart het UWV het bezwaar ongegrond, dan kan de werknemer beroep instellen bij de bestuursrechter. Tot slot kan de werknemer in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Reeds bij een afwijzende beschikking van het UWV is het raadzaam advies van een advocaat in te winnen.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.