PGB-uitkering

Indien u een PGB-uitkering ontvangt en het niet eens bent met een besluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) over een afwijzing van de subsidieaanvraag of de hoogte ervan, kunt u bezwaar aantekenen. Daarbij kunt u zich eventueel laten bijstaan door een advocaat. Belangrijk daarbij is dat u al in de bezwaarfase (de eerste beslissing van de gemeente) hulp inschakelt van een advocaat omdat u in de beroepsfase geen nieuwe gronden kunt inbrengen. In een aantal gevallen kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, waardoor u alleen een eigen bijdrage betaalt.

Herindicatie

Soms komt het voor dat na een bepaalde tijd de zorgbehoeftes toenemen. U kunt in dat geval aan het CIZ vragen om een herindicatie, waarbij het CIZ een nieuw bedrag aan pgb zal vaststellen. Soms kan het echter zijn dat deze te laag wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de kosten voor de functies huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging in werkelijkheid hoger zijn dan er aan pgb wordt verstrekt. In dat geval is het verstandig een medische beoordeling van de huisarts aan te vragen en in bezwaar te gaan tegen de herindicatie. Ook kan onze advocaat sociaal zekerheidsrecht u van tussentijds advies voorzien.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Een pgb-aanvraag wordt veelal verstrekt op basis van de Wmo. Op basis van deze wet kan door de gemeente worden voorzien in een persoonsgebonden budget bij het inkopen van een maatwerkvoorziening. Dit doet zich meestal voor als u thuis wilt blijven wonen, maar om specifieke -bijvoorbeeld aan de gezondheid gerelateerde- redenen dat niet meer kunt. De gemeente kan dan voorzien in een voorziening in natura of in een persoonsgebonden budget. Op welke soort voorziening u aanspraak heeft, hangt af van de omstandigheden van het geval. De gemeente kan een aanspraak op subsidie weigeren indien de kosten voor het verstrekken van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en overige maatregelen van derden hoger zijn dan de zogeheten maatwerkvoorziening. Ook hier geldt: indien u het niet eens bent met bijvoorbeeld een afwijzing van de aanvraag, stel dan tijdig bezwaar in en laat u daarbij adviseren door een advocaat.

Jeugdhulp

Een Pgb-uitkering kan ook worden verstrekt op basis van de Jeugdwet. In dat geval wordt een uitkering verstrekt waarmee de ouders of wettelijk vertegenwoordigers zelf kunnen bepalen welke noodzakelijke jeugdhulp wordt ingekocht. Vaak doet zich dit voort ingeval indien de ouders niet de noodzakelijke begeleiding kunnen bieden voor de jeugdige. De gemeente dient, volgens vaste jurisprudentie, bij de beoordeling van een subsidieaanvraag in het kader van de Jeugdwet altijd onderzoek te doen naar de concrete omstandigheden van het geval.

Beperkingen aan het toekennen van een pgb

Bij het verkrijgen van een pgb-uitkering dient verantwoording te worden afgelegd aan de gemeente over het bestede budget. Dat houdt in dat u het verkregen budget op controleerbare en verifieerbare wijze dient te verantwoorden. Er dient bijvoorbeeld te worden aangetoond dat de subsidie geheel of ten dele is besteed aan de zorgverleners ten behoeve waarvan de subsidie is vastgesteld. Anderzijds dient te worden vastgesteld dat de vastgestelde zorg ook daadwerkelijk is verleend. Soms kan de gemeente door middel van een belangenafweging besluiten dat de aanvrager niet hoeft te voldoen aan deze wettelijke verplichtingen in verband met de Pgb. De aanvrager is daarvan dan vrijgesteld.

Advocaat PGB-uitkering?

Als u het niet eens bent met een afwijzing van een aanvraag of de hoogte van de pgb-uitkering, is het raadzaam tijdig advies in te winnen van een advocaat. U kunt dan in bezwaar gaan tegen het besluit. Een advocaat is niet noodzakelijk, maar wel raadzaam omdat u in de beroepsprocedure (bij de rechtbank) geen nieuwe gronden kunt inbrengen. U kunt mogelijk toevoeging (ook wel: pro-deo) krijgen. Onze advocaat sociaal zekerheidsrecht Peter Appelman heeft jarenlange ervaring in het algemeen sociaal zekerheidsrecht en de pgb en voorziet u graag van nader advies.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

1000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.