Kinderbijslag

Kinderbijslag valt onder het sociaal zekerheidsrecht. Als uw kinderbijslag geweigerd, stopgezet, gekort of verlaagd is, kan onze advocaat sociaal zekerheidsrecht mogelijk van dienst zijn. Tegen een beslissing van de SVB kan binnen zes weken bezwaar worden gemaakt. Ook kan daarbij een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de rechtbank. In dat geval kan betaling van de kinderbijslag worden voortgezet totdat op het bezwaar is beslist. Als de SVB opnieuw negatief beslist, kan tegen deze beslissing beroep worden ingesteld. Dit gebeurt bij de rechtbank.

Recht op kinderbijslag

Ouders hebben recht op kinderbijslag als ze in Nederland wonen of werken, of als ze in het buitenland werken voor een in Nederland gevestigde werkgever. Daarnaast moet het gaan om kinderen die de leeftijd van 18 nog niet hebben bereikt. Ook dienen de ouders het kind daadwerkelijk te onderhouden. De SVB hanteert in dit kader een bewijsvermoeden: als het gaat om een kind jonger dan zestien, wordt vermoed dat het gaat om een kind waarvan de ouder recht heeft op kinderbijslag. Een advocaat sociaal zekerheidsrecht kan u advies geven met betrekking tot het recht op kinderbijslag.

Peildatum

Tijdens de peildatum wordt het recht op kinderbijslag vastgesteld. Dit is vier maal per jaar: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, bestaat recht op kinderbijslag voor het kwartaal daarop. Als er in de tussentijd veranderingen optreden, zal dat pas gevolgen hebben voor het volgende kwartaal. De onderhoudseis wordt pas achteraf vastgesteld. Mocht op basis hiervan blijken dat er toch geen recht was op kinderbijslag, zal deze worden teruggevorderd.

Onderhoudseis

Zoals aangegeven dient de ouder te voldoen aan de onderhoudseis. De SVB gaat daarbij uit van de volgende criteria: leeftijd van het kind, of het kind thuis woont of elders, of het kind arbeidsongeschikt of werkloos is, en of het kind zelf bijverdiensten heeft. De SVB hanteert ten aanzien van een kind van zestien jaar of jonger een vermoeden van onderhoud. Dat betekent dat ervan uit wordt gegaan dat de ouder het kind daadwerkelijk onderhoud. In dat geval maakt het ook niet uit of het kind zelf bijverdient. Woont het kind ergens anders, dan dient de ouder aan te tonen dat het kind nog steeds wordt onderhouden. Onderhoudskosten zijn noodzakelijke kosten voor levensonderhoud, onderwijs en opvoeding.

Meldingsplicht wijzigingen

Als er een wijziging plaatsvindt in de gezinssituatie, dient dit te worden doorgegeven aan de SVB. Dit moet binnen vier weken gebeuren. Als dit niet op tijd gebeurt, kan de SVB een boete opleggen. In sommige gevallen kan worden vastgesteld dat er geen recht meer bestond op kinderbijslag. In ernstigere gevallen kan een onderzoek plaatsvinden naar fraude.

Advocaat kinderbijslag?

Als u het niet eens bent met een afwijzing van een aanvraag of de hoogte van de kinderbijslag, is het raadzaam tijdig advies in te winnen van een advocaat. U kunt dan in bezwaar gaan tegen het besluit. Een advocaat is niet noodzakelijk, maar wel raadzaam omdat u in de beroepsprocedure (bij de rechtbank) geen nieuwe gronden kunt inbrengen. U kunt mogelijk toevoeging (ook wel: pro-deo) krijgen. Onze advocaat sociaal zekerheidsrecht heeft jarenlange ervaring in het algemeen sociaal zekerheidsrecht en de Algemene Kinderbijslagwet en voorziet u graag van nader advies.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.