Sociaal zekerheidsrecht

Iedereen in Nederland heeft te maken met het sociaal zekerheidsstelsel. Zit u in de WW of krijgt u bijvoorbeeld bijstand, dan maakt u gebruik van sociale voorzieningen. Bent u werknemer, dan betaalt u premie voor de volksverzekering. Bent u werkgever, dan houdt u premies in op de lonen die u uitbetaalt.

Wanneer schakelt u een advocaat in?

  • uw WIA /WGA uitkering is verlaagd, ingetrokken of geweigerd
  • u ontvangt geen Ziekengeld, WW, Bijstand, Participatiewet uitkering of WIA maar u meent daar wel recht op te hebben
  • u heeft een sanctie (boete, korting) op uw uitkering gekregen
  • uw PGB wordt verlaagd/ingetrokken
  • uw uitkering wordt teruggevorderd

TIP 1 | Schakel zo vroeg mogelijk een advocaat in
Veel mensen denken dat zij pas voor de beroepsfase een advocaat nodig hebben en dat zij het bezwaar zelf wel kunnen doen. Dat is jammer, want juist in bezwaarfase is bijstand van een advocaat belangrijk. Zijn er fouten gemaakt in de bezwaarprocedure, dan kunnen deze in de beroepsfase vaak niet meer hersteld worden.

TIP 2 | Let op de gestelde termijnen
Houd goed de termijnen in de gaten. Doorgaans dient er binnen 6 weken bezwaar of beroep te zijn aangetekend. Bezwaar aantekenen nadat er 6 weken verstreken zijn, is niet meer mogelijk.

TIP 3 | Neem de beslissing mee waar het om gaat
Heeft u een afspraak bij Advocatenkantoor Appelman, neem dan altijd de beslissing mee waar het om gaat. Dat klinkt logisch, maar het gebeurt regelmatig dat mensen vergeten de beslissing mee te nemen.

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur. E-mail Advocatenkantoor Appelman of bel 072 – 5123 229.